Tα σχέδια των υποψηφίων για τον Ακάμα

Στον Ακάμα οι περιουσίες των πολιτών που έχουν περιέλθει στη

ζώνη NATURA έχουν σχεδόν μηδενική αξία, γεγονός που

προκαλεί πολλές αντιδράσεις ακόμα και ακραίες όπως

εμπρησμούς κ.λ.π. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα έπρεπε να

αποζημιωθούν από το κράτος και με ποιο τρόπο θα μπορούσε να

γίνει αυτό;

Νίκος Χριστοδουλίδης

Για κάθε πολιτική στον Ακάμα επιδιώκουμε τη συνεργασία και την συναίνεση

της τοπικής κοινωνίας, με μέτρα που αποσκοπούν στην αειφόρο ανάπτυξη

των κοινοτήτων και την ευημερία των κατοίκων της που αποτελεί

προτεραιότητα για εμάς. Παράλληλα θεωρούμε πως οι κάτοικοι της περιοχής

προβαίνουν σε τέτοιες δράσεις αφού σε πολλές περιπτώσεις, η τοπική

κοινωνία έχει αποδείξει ότι αγαπούν την περιοχή τους και τη φύση. Δεν είναι

εξάλλου τυχαίο πως οι φυσικοί οικότοποι της περιοχής εξελίχθηκαν και οι

περισσότεροι βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, μέσα από την συνύπαρξη και

αλληλεπίδρασή τους με την τοπική κοινωνία.

Όσο αφορά το θέμα της διαχείρισης των ιδιωτικών περιουσιών αποτελεί κλειδί

για την αποδοχή του Τοπικού Σχεδίου από την τοπική κοινωνία. Προτείνουμε

την υιοθέτηση αντισταθμιστικών μέτρων για ιδιοκτήτες γης, των οποίων τα

τεμάχια είχαν πριν από την κήρυξη της περιοχής τους σε λευκή ζώνη

μεγαλύτερους συντελεστές από αυτούς που θα προνοούνται στο Τοπικό

Σχέδιο. Θα μπορούσε να εξεταστεί η εφαρμογή ενός ή συνδυασμού των πιο

κάτω επιλογών:

Πολεοδομικές ρυθμίσεις όπως η μεταφορά αναπτυξιακών δικαιωμάτων.

Ανταλλαγή με κρατική ακίνητη γη ή σταδιακή απόκτηση των περιουσιών

που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια από το Κράτος.

 

Ειδικά κριτήρια με ελαφρύνσεις προς τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών

τεμαχίων και των κατοίκων των επηρεαζόμενων κοινοτήτων για την

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις κατοικίες τους.

Δημιουργία Πράσινου Ταμείου. Αντίστοιχα ταμεία έχουν δημιουργηθεί

σε μεγάλο αριθμό Κρατών Μελών της ΕΕ και καλύπτουν, μεταξύ άλλων,

και τη διαχείριση του θέματος των ιδιωτικών περιουσιών. Το ταμείο αυτό

θα μπορούσε να ενισχυθεί μέσα από δωρεές από μεγάλους

οργανισμούς, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Στο θέμα αυτό απαιτούνται ιδιαίτερα προσεκτικοί χειρισμοί και η συνδρομή και

της Νομικής Υπηρεσίας, ώστε η ικανοποίηση αιτημάτων με τον τρόπο που θα

γίνει να μην αποτελέσει προηγούμενο για όλες τις περιοχές της Κύπρου. Μια

τέτοια εξέλιξη θα έφερνε δεδομένα στα οποία καμία Κυβέρνηση δεν θα είχε τη

δυνατότητα να ανταποκριθεί.

Διαβάστε ακόμα: Τι λένε οι υποψήφιοι για την ΑΗΚ

Αβέρωφ Νεοφύτου:

Προσωπικά έχω πολλές φορές μιλήσει με τους κατοίκους των κοινοτήτων του
Ακάμα. Γνωρίζω από πρώτο χέρι τις έγνοιες και τις ανησυχίες τους. Είναι αυτοί που
διατηρούν τον Ακάμα και είναι αυτοί που θα τον παραδώσουν στις επόμενες γενιές.
Μπορεί να συνυπάρξει ο άνθρωπος όμως με το περιβάλλον. Αυτή είναι η θέση μου.
Η ήπια, βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, προσθέτει αξία σε αυτό.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλουμε. Στόχος μας το περιβάλλον να
διατηρηθεί χωρίς να καταστρέψουμε τον άνθρωπο και τους κατοίκους.

Αντρέας Μαυρογιάννης:

Πιστεύουμε πως η ολοκλήρωση των μελετών που αφορούν την

περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση της χερσονήσου του

Ακάμα (τοπικό σχέδιο, διαχειριστικό σχέδιο Ακάμα, σχέδιο

κινήτρων αγροτικών περιοχών για περιοχή Ακάμα, εφαρμογή

μεταρρύθμισης τοπικής αυτοδιοίκησης) θα επιφέρει σοβαρές

αλλαγές επί του εδάφους. Θα χρειαστεί να εφαρμοστεί η λύση

ανταλλαγής γης ή απαλλοτρίωσης γης σε κάποιες περιπτώσεις,

ειδικά όσον αφορά τα περίκλειστα τεμάχια. Διαβεβαιώνουμε

πως οι προτάσεις μας θα θέτουν προτεραιότητα τόσο την

εξασφάλιση της βιωσιμότητας των τοπικών κοινοτήτων και των

κατοίκων τους, όσο και την περιβαλλοντική προστασία της

σημαντικού αυτής χερσονήσου. Δεν πιστεύουμε πως οι δύο

αυτοί στόχοι βρίσκονται σε σύγκρουση και θα δουλέψουμε

προς αυτό τον σκοπό.

Αχιλλέας Δημητριάδης:

Ο Ακάμας αποτελεί κληρονομιά για όλους μας, την οποία οφείλουμε να διαφυλάξουμε για τα παιδιά

μας. Θα σταθούμε απέναντι σε όσους επιδιώκουν να επέμβουν στο οικοσύστημα της χερσονήσου. Ο Ακάμας δεν είναι προς πώληση! Στηρίζω την πρόταση του Κινήματος Οικολόγων για δημιουργία διαχειριστικής επιτροπής, με τη συμμετοχή των κοινοταρχών της περιοχής, την Επίτροπο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Γεωργίας και

εμπειρογνωμόνων για την υλοποίηση ενός τοπικού σχεδίου για τον Ακάμα.

Για το υφιστάμενο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα προτείνω:

  • Να υιοθετηθούν από την κυβέρνηση οι νομικά δεσμευτικοί και ουσιώδεις όροι της Έκθεσης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και της Γνωμάτευσης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
  • Να διαφυλαχθεί η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, μέσω της προστασίας των περιοχών Natura 2000. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν ορισμένες από τις ζώνες που προτείνονται.Οι τουριστικές και οικιστικές ζώνες να μην επεκτείνονται σε περιοχές Natura 2000. Χρήση ποσοτικοποιημένων δεικτών αειφορίας όπως προτάθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος για τον σχεδιασμό της περιοχής.Αφαίρεση της πολιτικής Μεμονωμένης Κατοικίας στην Χερσόνησο του Ακάμα για να αποφευχθούν επικίνδυνες επιπτώσεις για προστατευόμενα στοιχεία της πανίδας και της χλωρίδας του τόπου μας.
  • Το κράτος θα πρέπει να απαλλοτριώσει τη γη εντός ή πέριξ του Εθνικού Πάρκου, καταβάλλοντας δίκαιη αποζημίωση στους ιδιοκτήτες. Αυτό μπορεί να γίνει υπό τη μορφή ανταλλαγής με χαλίτικη γη σε άλλη περιοχή.Προτείνω ειδικές νομοθετικές χαλαρώσεις για να απλοποιηθεί η διαδικασία αδειοδότησης και να επιτραπεί η χρήση υφιστάμενων δομών ως τόπους φιλοξενίας (BnB) εντός των καθορισμένων ζωνών ανάπτυξης. Με αυτό τον τρόπο θα παρεμποδιστεί η περαιτέρω ανθρώπινη επέμβαση στη φύση εντός του Ακάμα.

Μουσείο Χελώνων Ίνειας: Το επόμενο εμπλουτιστικό έργο στον Ακάμα

Επιπρόσθετο ποσό ύψους 368 χιλιάδων ευρώ, που προέκυψαν από εξοικονομήσεις πιστώσεων άλλων τμημάτων του υπουργείου, παραχώρησε ο Υπουργός Εσωτερικών στο Κοινοτικό Συμβούλιο Ίνειας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την λειτουργία του πρώτου στην Κύπρο Μουσείου Χελώνων.

Αυτό ανέφερε  ο Έπαρχος Πάφου, διευκρινίζοντας ότι ήδη από το 2018 είχαν παραχωρηθεί στην κοινοτική αρχή άλλες 150 χιλιάδες ευρώ με τα οποία αγοράσθηκε με προσφορές μέσω της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου ηλεκτρονικός εξοπλισμός και διοράματα για το μουσείο.

Η Μαίρη Λάμπρου τόνισε ότι μετά την παραχώρηση των 368 χιλιάδων ευρώ, προωθείται από το γραφείο της η διαδικασία της προκήρυξης προσφορών που αφορούν στον υπόλοιπο αναγκαίο εξοπλισμό και εκθεμάτων υλικού προβολής του μουσείου.

« Κτιριολογικά ο χώρος του προτιθέμενου μουσείου έγινε από το 2015-16 στα πλαίσια διαμόρφωσης της πλατείας», ανέφερε η Έπαρχος Πάφου. « Ο Υπουργός παραχώρησε τις πιστώσεις στα πλαίσια ενδιαφέροντος του για αναβάθμιση των κοινοτήτων του Ακάμα. Το μουσείο αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες στην περιοχή που θα μπορούν να επισκεφθούν και άλλους χώρους ενδιαφέροντος, όπως το μουσείο γεωλογίας και παλαιοντολογίας Ακάμα στις Πάνω Αρόδες, το Περιβαλλοντικό Κέντρο Κάθηκα και άλλα».

Αναπτύξεις και ο φόβος για Ακάμα

Βάλτε ένα φραγμό κύριε Υπουργέ Γεωργίας στις άδειες που δίνει με το τσουβάλι το Τμήμα Περιβάλλοντος. Είναι και μια επιτροπή μελετών, γιατί την ακούτε μόνο που κατά βολεύει; Οι φωτογραφίες δεν είναι άσχετες με αυτό που σήμερα θέλουμε να αναδείξουμε. Μας θυμίζουν κάθε μέρα με το «καλημέρα» και τον Ακάμα. Εκεί που θα γίνουν τάχατες ήπιες αναπτύξεις και μας πιάνει ο φόβος γνωρίζοντας τι σημαίνει ήπιο για αυτή την κυβέρνηση. Ας αφήσουμε κάτι παρθένο κύριοι. Δεν σας παρακαλούμε. Το απαιτούμε. Αυτό που οφείλετε να κάνετε είναι να δώσετε αντισταθμιστικά στις γύρω κοινότητες. Ειδικότερα στην Ίννεια. Από πού και ως που στον Ακάμα να λειτουργούν κέντρα αναψυχής πέριξ; Δώστε κίνητρα στους κατοίκους των χωριών να αναπτύξουν δικές τους ταβέρνες, ποτοποιεία, λαογραφικά και άλλα κέντρα για όσους αφού κάνουν τη βόλτα τους στο πάρκο θα θέλουν να καταλήξουν κάπου. Τα κέντρα μέσα στον Ακάμα θα συνεπάγονται εισβολή καλωδίων και όλων όσων απαιτούνται για να λειτουργήσουν. Και θα είναι δε πρόδρομος για δεκάδες άλλα που θα βρουν ευκαιρία να σκάσουν παράνομα (αφού μπορούν). Μην το επιτρέψετε. Κάτοικοι της περιοχής κάντε την επανάστασή σας. Μην σας φλομώνουν με λάθος ιδέες και χρήματα που δεν θα δείτε. Διεκδικήστε για τις κοινότητές σας και όχι από το εθνικό πάρκο. Μόνο εσείς έχετε δικαίωμα να απαιτήσετε. Κάντε το σωστά. Φτάνει οι άτακτες αναπτύξεις που φέρουν τον μανδύα του ήπιου. Και στη Λεμεσό έτσι ξεκίνησε ο ένας πύργος και ιδού που καταλήξαμε

Πόσα να αντέξει η μικρή φώκια….

Δεν ήταν τελικά αρκετά τα μέτρα που έλαβε το Υπουργείο Γεωργίας για την προστασία της φώκιας. Δεν έσωσαν ούτε και τη μικρή φώκια Αφροδίτη, που γεννήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στη θαλάσσια περιοχή του Ακάμα, δίνοντας μας ελπίδα και αισιοδοξία για τις προοπτικές διατήρησης της Μεσογειακής φώκιας στην Κύπρο. Η μικρή φώκια εντοπίστηκε σήμερα νεκρή.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου της θα εξακριβωθούν εντός των επόμενων ημερών μετά τη διενέργεια νεκροψίας και ειδικών εξετάσεων.

Τάκης Τσιντίδης: Τον Οκτώβριο αποφασίζει το Υπουργικό για τον Ακάμα

Από το Τμήμα Δασών και τις κατασβέσεις φωτιών, βρέθηκε στο Προεδρικό και στον Ακάμα. Συγκεκριμένα ο πρώην διευθυντής του Τμήματος Δασών, Τάκης Τσιντίδης έχει αναλάβει ρόλο συμβούλου του Προέδρου για θέματα που αφορούν την χερσόνησο και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρεθεί η χρυσή τομή σε θέματα που αφορούν το Εθνικό Πάρκο του Ακάμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την χερσόνησο, προσπαθεί για την ολοκλήρωση του έργου που θα επιφέρει και οφέλη για την περιοχή και κυρίως προστασία του Ακάμα που εδώ και χρόνια θα έπρεπε να έχει. Γνωρίζει ο κ. Τσιντίδης πως όταν πρόκειται για τον Ακάμα οι προσπάθειες γίνονται δυσκολότερες, ωστόσο έχει καταφέρει και οι διαδικασίες να προχωρήσουν και να μετριαστούν οι αντιδράσεις.

 

Που βρίσκεται το θέμα του Ακάμα;

«Το Σχέδιο του Πάρκου του Ακάμα ολοκληρώθηκε από τον περασμένο Φεβρουάριο και ήδη ενημερώθηκε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ωστόσο κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν κάποιες επιπλέον διαβουλεύσεις με οργανωμένα σύνολα. Έχει συναντηθεί με όλους τους εμπλεκόμενους και συζητήσαμε το θέμα. Ασφαλώς και υπάρχουν κάποιες διαφωνίες αλλά δεν είναι αξεπέραστες».

 

Πότε θα δούμε το θέμα του Ακάμα και πάλι στο Υπουργικό Συμβούλιο;

«Ίσως το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη πιστεύω. Τότε εάν εγκριθεί θα ξεκινήσει άμεσα και ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τις μικρές κατασκευές που πρόκειται να γίνουν στην περιοχή. Θα κατασκευαστούν μικρές διευκολύνσεις. Θα υπάρχουν 4 σημεία εισόδου, ένα μικρό αναψυκτήριο, τουαλέτες διάφορες μικρές κατασκευές. Φαίνεται, μάλιστα να υπάρχει επιθυμία να τελειώσουν τα τοπικά σχέδια πριν ξεκινήσει το πάρκο».

 

Τί άλλο θα γίνει στον Ακάμα;

«Θα πρέπει να σχεδιαστούν δρόμοι, κάποιοι θα τύχουν διαπλάτυνσης διότι υπάρχει το περιθώριο, κάποιοι άλλοι δεν θα είναι τόσο μεγάλοι και θα είναι εκτός προδιαγραφών, πρέπει να δούμε τους χώρους στάθμευσης. Επίσης θα πρέπει να δούμε και το θέμα των μηχανών στις οποίες οι επισκέπτες θα τοποθετούν τα χρήματα για να λαμβάνουν το δελτίο εισόδου. Αυτές θα πρέπει να τοποθετηθούν σε σημείο που θα επιτηρούνται, όπως για παράδειγμα στα κοινοτικά συμβούλια των χωριών της περιοχής αλλά και στο σημείο που θα υπάρχουν οι παρκοφύλακες.

 

Θα κλείσουν κάποιοι δρόμοι;

«Πέραν της επιβολής τέλους, επιχειρείται ένας περιορισμός της διακίνησης των τετράτροχων μοτοσικλετών σε ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές όπως είναι η παραλία της Λάρας. Δρόμοι υφιστάμενοι οι οποίοι έγιναν αυθαίρετα προκειμένου να δημιουργηθούν προσβάσεις προς την παραλία, καταστρέφοντας έτσι την βλάστηση, θα κλείσουν, όπως επισημαίνεται. Πέραν της Λάρας, οι τετράτροχες μοτοσικλέτες δεν θα έχουν πρόσβαση ούτε στα Λουτρά της Αφροδίτης και στην περιοχή μέχρι την Φοντάνα Αμορόσα. Επίσης δεν θα έχουν πρόσβαση από την Φοντάνα Αμορόζα μέχρι τις Σμιγιές. Θα τους απαγορευτεί επίσης η διέλευση στην Τοξεύτρα εκεί όπου η διακίνηση των τετράτροχων καταστρέφει την σπάνια βλάστηση της περιοχής. Αυτό που προβληματίζει τους αρμοδίους είναι το αν θα πρέπει τελικά να επιτρέπεται στους υπόλοιπους δρόμους με ένα τέλος 5-10 ευρώ ή αν θα επιτρέπεται μόνο σε ένα μέρος της περιοχής. Μέχρι αυτό να αποσαφηνιστεί, προνοείται η επιβολή ορίων ταχύτητας, ώστε να περιοριστεί η ταχύτητα με την οποία διακινούνται, ενώ το κατά πόσο θα τηρούνται οι περιορισμοί θα ελέγχεται από παρκοφύλακες οι οποίοι θα επιτηρούν την περιοχή».

Περισσσότερα στην έντυπη έκδοση της ΠΑ

Θα βγει κερδισμένος ο Ακάμας;

Τί θα γίνει με τον Ακάμα τώρα; Ο κύριος Κουγιάλης έφυγε και ο κύριος Καδής ήρθε. Μήπως θα δούμε άλλη πολιτική για το θέμα της χερσονήσου; Θα εφαρμοστεί το σχέδιο για το πάρκο του Ακάμα ή θα ξεκινήσει εκ νέου διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς; Συμφωνεί ο κ. Καδής με τους χειρισμούς του κ. Κουγιάλη; Ας ελπίσουμε πως κερδισμένος από την αλλαγή Υπουργού θα βγει ο Ακάμας και όχι κάποιοι τρίτοι που τον εποφθαλμιούν και λέγεται ότι έχουν λέγειν στους διορισμούς υπουργών Παιδείας, προηγούμενο πόστο του κ. Καδή.

Με 2 ευρώ θα βλέπεις τον Ακάμα

Ξεκίνησε στις 19 Ιανουαρίου οι διαβουλεύσεις επί του σχεδίου του Εθνικού Δασικού Πάρκου του Ακάμα. Διαβουλεύσεις οι οποίες και θα καθορίσουν το τελικό σχέδιο για το πάρκο της χερσονήσου. Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει ολοκληρωθεί από την αρμόδια Επιτροπή, οι επισκέπτες θα πληρώνουν ένα ενδεικτικό τέλος όταν θα επισκέπτονται το πάρκο του Ακάμα και αυτό θα ισχύει για τους τουρίστες, τους κυνηγούς, τους ψαράδες ακόμα και αυτοί που θα το επισκέπτονται μέσω της θάλασσας. Με αυτό τον τρόπο θα συντηρείται το πάρκο σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες που ετοίμασαν το «Σχέδιο για τη διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα». Ελεύθερη είσοδο θα έχουν οι ιδιοκτήτες γης, ενώ θα ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις για τους κατοίκους της περιοχής. Στο Σχέδιο, το οποίο παρουσιάστηκε σε σύσκεψη στο Υπουργείο Γεωργίας, παρουσίας του Νίκου Κουγιάλη, προτείνεται από τους εμπειρογνώμονες λειτουργία εισόδων για όλες τις εποχές από ανατολή σε δύση ή αναλόγως των τάσεων επισκεψιμότητας, για παράδειγμα την περίοδο κυνηγιού 3π.μ. – 6μ.μ. και την καλοκαιρινή περίοδος 6π.μ. – 9μ.μ. Επίσης, προτείνεται η τοποθέτηση τριών περίπου άτομα για κάθε σημείο εισόδου (8ωρη βάρδια/ 5μέρες την εβδομάδα), ενώ η διακίνηση θα επιτρέπεται μόνο σε καθορισμένο οδικό δίκτυο. Προτείνεται και ο καθορισμός ρύθμισης της ταχύτητας.
Με το πέρας της σύσκεψης, ο Υπουργός Γεωργίας δήλωσε πως με την παρουσίαση από τους εμπειρογνώμονες του σχεδιασμού για το Εθνικό Δασικό Πάρκο του Ακάμα ξεκινά η υλοποίηση ενός ονείρου τριακονταετίας τονίζοντας ότι «προσδοκούμε ότι με την κατασκευή του πάρκου θα προστατέψουμε αποτελεσματικά τη φύση και τη βιοποικιλότητα της περιοχής, θα αναδείξουμε το κάλλος της περιοχής Ακαμα, θα προσελκύσουμε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και θα συνδράμουμε αποφασιστικά στην αναζωογόνηση και αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής Ακάμα αλλά και ολόκληρου του διαμερίσματος της Πόλης Χρυσοχούς».
Το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα αφορά έκταση 77 τετραγωνικών χιλιομέτρων και περιλαμβάνει όλη τη κρατική γη (δασική και άλλη) ενώ μέτρα προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος λαμβάνονται για όλη την περιοχή NATURA που περιλαμβάνει τόσο κρατική όσο και ιδιωτική περιουσία.
Ο Υπουργός ανέφερε πως το πάρκο θα διαχειρίζονται από κοινού το Τμήμα Δασών και οι κοινότητες της περιοχής επισημαίνοντας ότι από τα έσοδα που θα προέρχονται από τις δραστηριότητες που θα επιτραπούν εντός του πάρκου θα επωφελούνται σημαντικά οι κοινότητες ενώ μέρος των εσόδων θα χρησιμοποιείται για σκοπούς συντήρησης του πάρκου.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Κουγιάλης δήλωσε ότι ο σχεδιασμός έγινε μετά από διαβούλευση με τις κοινότητες, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τους ιδιοκτήτες γης στη περιοχή ξεκαθαρίζοντας πως εντός του πάρκου δεν θα υπάρχει συντελεστής δόμησης. Αναφορικά με το θέμα των ιδιωτικών περιουσιών ο κ. Κουγιάλης ανέφερε πως αυτό θα επιλυθεί με την εκπόνηση του τοπικού σχεδίου για ολόκληρη τη περιοχή η ετοιμασία του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τέλη εδώ και τώρα για την καθαριότητα

Ίσως η πιο συστηματική καθαριότητα / αποκομιδή σκουπιδιών που έγινε ποτέ να είναι αυτή στον Ακάμα η οποία τελείωσε αρχές του Αυγούστου. Η καθαριότητα έγινε μέσω Διαρθρωτικών Ταμείων, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Καθαρίστηκε όλη ακτογραμμή από τον Άσπρο Ποταμό – Αρναούτη και Λουτρά. Κράτησε 6 εβδομάδες συνεχούς εργασίας. Η καθαριότητα θα επαναλαμβάνεται για άλλα 2,5 χρόνια. Η Πράσινη Ασπίδα χαιρετίζει τέτοιες ενέργειες την ίδια ώρα που πιστώνει τις κοινότητες της περιοχές και τους κατοίκους της που με κάθε τρόπο προσπαθούν να διατηρήσουν καθαρή τη γη τους. Στο μεταξύ όπως γράφτηκε μεταξύ των προτάσεων που περιλαμβάνονται στο νέο διαχειριστικό σχέδιο για τον Ακάμα υπάρχει πρόνοια και για επιβολή τέλους στους επισκέπτες του εθνικού πάρκου που θα δημιουργηθεί (εξαιρούνται εννοείται οι επαγγελματίες της περιοχής και οι ιδιοκτήτες γης). Για όλους τους υπόλοιπους η επίσκεψη θα κοστίζει κάτι για να καταστεί, όπως προβλέπεται, εφικτή η χρηματοδότηση έργων υποδομής στην περιοχή. Αυτό ωστόσο δεν θα έπρεπε να είναι το ζητούμενο. Τα έργα υποδομής θα γίνουν. Αυτό που πρέπει να καλύπτει το τέλος είναι τη διατήρησή του πάρκου με κάθε τρόπο, καθαρό και αμόλυντο. Συνεπώς η Πράσινη Ασπίδα εισηγείται άμεσα την δημιουργία ειδικής αστυνόμευσης και ειδικών ομάδων καθαριότητας. Αν θέλουμε να διατηρηθεί η περιοχή ως έχει της το οφείλουμε.

Κλιμακώνεται ο αγώνας για τη Χερσόνηνο του Ακάμα

Η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών “θα συνεχίσει και θα κλιμακώσει τον αγώνα της, σε συνεργασία με άλλες περιβαλλοντικές και επιστημονικές οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, έχοντας ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αποκατάσταση των οικοτόπων της Χερσονήσου του Ακάμα”.

Σε ανακοίνωσή της η Πρωτοβουλία αναφέρει ότι θα συνεχιστεί ο αγώνας “για την ευημερία των τοπικών κοινοτήτων, τη διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος και την προάσπιση των κοινών αγαθών από οποιαδήποτε οικονομικά συμφέροντα και πολιτικές σκοπιμότητες”. Προσθέτει ότι “η Χερσόνησος του Ακάμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς όλων μας και γι’ αυτό πρέπει να προστατευθεί και να προβληθεί ως μία περιοχή με ιδιαίτερο οικολογικό, φυσιολατρικό, επιστημονικό, αρχαιολογικό, αρχιτεκτονικό και κοινωνικό ενδιαφέρον, σε παγκύπρια, πανευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα”. Η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών αναφέρει ότι “σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να προχωρήσει στην επαναξιολόγηση των αποτελεσμάτων χαρτογράφησης της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 `ΤΚΣ Χερσόνησος Ακάμα` και των προτάσεων των περιβαλλοντικών μη-κυβερνητικών οργανώσεων”. Επίσης η Κυπριακή Δημοκρατία, πρέπει “να διευρύνει κηρυχθείσες (Δάσος Πάφου) ή/και να συμπεριλάβει νέες (Εθνικό Δασικό Πάρκο Λιοπετρίου) περιοχές στο Δίκτυο Natura 2000, έτσι ώστε να καλυφθεί η αντιπροσωπευτικότητα των συγκεκριμένων πέντε τύπων φυσικών οικοτόπων”.

Η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών αναφέρει ότι “οι ισχυρισμοί και τα αιτήματα που παρατίθενται σε ανακοίνωση του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γης Ακάμα, με τίτλο `Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για Ακάμα` και ημερομηνία 2/12/2016, είναι αβάσιμα και παραπλανητικά”. Καταλήγοντας σημειώνει ότι “τυχόν υιοθέτηση και εκπλήρωση των αιτημάτων του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γης Ακάμα από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας θα συνιστούσε παραβίαση του περιβαλλοντικού δικαίου, σε επίπεδο κυπριακής νομοθεσίας, κοινοτικών οδηγιών και διεθνών συμβάσεων”.

Συνέντευξη με τον Νίκο Κουγιάλη για το θέμα του ΑΚΑΜΑ

«Δεν με ανησυχεί η αντίδραση της ΕΕ»

«Εντός του Δικτύου Nαturα.μια ανάπτυξη στη μορφή που κάποιοι διαδίδουν ότι θα γίνει, δηλαδή τσιμέντωμα του Ακάμα, είναι αδύνατο να γίνει», διαβεβαιώνει με συνέντευξή του στην «Πράσινη Ασπίδα» ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νίκος Κουγιάλης.

Εκφράζει την προσωπική του εξήγηση για τη θέση ότι η διϋπουργική απόφαση δεν ευνοεί κανένα μεγαλοεπιχειρηματία. Συγχρόνως όμως τονίζει ότι «το τι θα επιτραπεί, εάν θα επιτραπεί οτιδήποτε εντός της περιοχής, θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης από το τοπικό σχέδιο και πιστής εφαρμογής της οδηγίας».

Ο κ. Κουγιάλης είναι σίγουρος ότι η ΕΕ θα παρακολουθεί στενά τις ενέργειες του υπουργείου του και δηλώνει ευθαρσώς: «δεν με ανησυχεί καθόλου».

Συνέντευξη στον ΠΑΥΛΟ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Γιατί επιλέγηκε να μην εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο το διαχειριστικό σχέδιο του Ακάμα, οι μελέτες του οποίου κόστισαν χιλιάδες ευρώ στο παρελθόν;

Να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για 2 προσχέδια του Διαχειριστικού Σχεδίου που υπεβλήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2013 και τον Ιούνιο του 2014. Μεταξύ των προσχεδίων υπήρχαν αρκετές διαφορές. Το Σχέδιο που τέθηκε τελικώς σε δημόσια διαβούλευση, εισηγείται μέτρα πέραν από την προστασία της φύσης, τα οποία ξεφεύγουν της άμεσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα το Διαχειριστικό Σχέδιο αντιμετωπίζει τη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής κάτω από τέσσερεις θεματικές: Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας της περιοχής, Μέτρα Ανάδειξης της περιοχής και Εξυπηρέτησης επισκεπτών, Μέτρα Συμβολής στην Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιοχής, Μέτρα Βέλτιστης Διαχείρισης – Λειτουργίας της Περιοχής.

Να τονίσω ότι στο διαχειριστικό σχέδιο περιλαμβάνονται πρόνοιες για τον τρόπο διαχείρισης και ανάπτυξης όλης της περιοχής της χερσονήσου, εντός και εκτός Natura, που χρήζουν εξέτασης καθότι κρίνεται ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν και δεν εμπίπτουν και στην αρμοδιότητα του Υπουργείου

Οι πρώτες δύο κατηγορίες που αφορούν κατ’ εξοχή την προστασία της βιοποικιλότητας της περιοχής έχουν υιοθετηθεί αυτούσια καθότι εμπίπτουν αποκλειστικά στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ήδη έχουν δοθεί οδηγίες στο Τμήμα Περιβάλλοντος και στο Τμήμα Δασών να αρχίσουν άμεσα τις διαδικασίες για την υλοποίηση τους.

Όσον αφορά τα μέτρα για τις άλλες δύο θεματικές, κάποια ήδη βρίσκονται υπό εξέλιξη όπως η μελέτη βοσκοϊκανότητας ενώ κάποια άλλα, αφού θα τύχουν σε βάθος εξέταση από τη Κυβέρνηση, δεδομένου ότι αφορούν και άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς, π.χ. τον ΚΟΤ.

H πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας που ενέκρινε προ ημερών το Υπουργικό Συμβούλιο λήφθηκε στη βάση του ορθολογισμού και της αντίληψης που διέπει αυτή τη Κυβέρνηση και το Υπουργείο περί ουσιαστικής επίλυσης χρονιζόντων προβλημάτων. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι τελευταίες αποφάσεις για τον Ακάμα λήφθηκαν στις 29 Απριλίου 2009, δηλαδή τρία χρόνια και δέκα μήνες πριν την ανάληψη της διακυβέρνησης του τόπου από την παρούσα Κυβέρνηση και καμία δεν είχε υλοποιηθεί γιατί ακριβώς ήσαν ανεφάρμοστες με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρχει ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο προστασίας της περιοχής. (more…)