Παγκ. Ημέρα Νερού: Η διασυνοριακή συνεργασία για τα ύδατα αναγκαία

Παγκ. Ημέρα Νερού: Η διασυνοριακή συνεργασία για τα ύδατα αναγκαία

«Αναγκαία» χαρακτηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία για τα ύδατα για την προώθηση της ειρήνης και της βιώσιμης ανάπτυξης το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (ΣΥΛ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού που είναι αφιερωμένη στο «Νερό για την Ευημερία και την Ειρήνη».

«Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο της διασυνοριακής συνεργασίας για τα ύδατα για την προώθηση της ειρήνης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Τα διασυνοριακά ύδατα αντιπροσωπεύουν το 60 τοις εκατό των ροών γλυκού νερού στον κόσμο – ωστόσο, μόνο 24 χώρες από τις 153 χώρες που μοιράζονται διασυνοριακά ύδατα έχουν όλη τη διασυνοριακή τους λεκάνη απορροής να καλύπτεται από συμφωνίες συνεργασίας» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Προστίθεται ότι «στη μοιρασμένη Κύπρο με την γραμμή κατάπαυσης του πυρός να χωρίζει τις δύο μεγάλες κοινότητες της χώρας, θα μπορούσε να ενταχθεί στο δημόσιο διάλογο ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης δικοινοτική συμφωνία που να αφορά στη διάθεση πόσιμου νερού μέσω της πράσινης γραμμής προς όφελος των πολιτών».

Μείωση της επάρκειας νερού στην Κύπρο λόγω παρατεταμένης ανομβρίας

Αναφέρεται εξάλλου ότι το ΣΥΛ και κατ’ επέκταση ο νέος Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας στον οποίον θα μετουσιωθεί ο Οργανισμός, έχουν προχωρήσει σε δράσεις για αύξηση της αποθήκευσης νερού εκεί και όπου υπάρχει διαθεσιμότητα ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη υδροδότηση σε περιπτώσεις διακοπής της ύδρευσης.

Μέσω της διαδικασίας αντίστροφής ώσμωσης του νερού των διατρήσεων σε κοινότητες των οποίων πλέον το νερό έχει καταστεί ακατάλληλο για πόση, έχει επιτευχθεί η αφαλάτωση υφάλμυρου νερού σε πόσιμο, συμπληρώνεται. Επίσης μέσω των δράσεων, σημειώνεται, έχει καταστεί δυνατή η καλύτερη διαχείριση του νερού τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων για σκοπούς άρδευσης ώστε το επεξεργασμένο νερό να μην χάνεται αλλά να χρησιμοποιείται στη γεωργία.

Πράσινη φορολογία ή φορολογία άνθρακα

———————————–

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η φορολογία άνθρακα εφαρμόζεται και στο νερό λόγω του γεγονότος ότι οι μονάδες αφαλάτωσης λειτουργούν με συμβατική ενέργεια. Η ενέργεια που καταναλώνουν οι μονάδες αφαλάτωσης στη Κύπρο αγγίζει τα 5 εκ. το μήνα. Ως εκ τούτου, μοιραία προκύπτει αύξηση στην τιμή από το ΤΑΥ προς τις Υδατοπρομήθειες της τάξης του 1 σεντ το κυβικό, προστίθεται.

Άμεσα, σημειώνεται, το κεντρικό κράτος θα πρέπει να απαιτήσει από τους ιδιώτες διαχειριστές των μονάδων αφαλάτωσης να μειώσουν την εξάρτηση τους από συμβατική ενέργεια και να παράγουν ή να αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ.

«Ακριβώς το ίδιο πρέπει να γίνει και με την μείωση εξάρτησης από αγορά συμβατικής ενέργειας από τον νέο Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης. Τα τιμολόγια της ΑΗΚ που αφορούν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες άντλησης λυμάτων αλλά και της επεξεργασίας τους από τα εργοστάσια επεξεργασίας λυμάτων στη Επαρχία Λευκωσίας ξεπερνούν κατά πολύ τα 10 εκ. ευρώ το χρόνο», προστίθεται.

Κατά το ΣΥΛ, στοίχημα αποτελεί, προτού επιβληθούν επιπρόσθετες φορολογήσεις στους πολίτες, να εξαντλούνται όλες οι πιθανότητες μείωσης του κόστους λειτουργίας των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας «χωρίς όμως να γίνονται εκπτώσεις στην ποιότητα της εξυπηρέτησης τους».

Share this post