Προετοιμάζονται 5 νέες γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ

Το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για το τρέχον έτος -το 2018 χαρακτηρίζεται από το κυπριακό Υπουργείο Ενέργειας ως «ερευνητικό έτος»- περιλαμβάνει τέσσερις με πέντε (4-5) γεωτρήσεις. Η ιταλική ΕΝΙ προγραμματίζει δύο γεωτρήσεις για το 2018, μία στον γεωτρητικό στόχο «Καλυψώ» του μπλοκ 6 και άλλη μία στο κοίτασμα «Σουπιά» του θαλάσσιου τεμαχίου 3. Εάν ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους οι περιβαλλοντικές μελέτες και η αξιολόγηση των στοιχείων των σεισμολογικών ερευνών για το 8, τότε η ΕΝΙ ενδεχομένως να επιχειρήσει γεώτρηση και στον στόχο «Ερατοσθένης (Νότιο 1)» του εν λόγω μπλοκ. Η κοινοπραξία μεταξύ της αμερικανικής πετρελαϊκής εταιρείας ExxonMobil και της Qatar Petroleum, έχει ανακοινώσει ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2018 θα διενεργήσει δύο γεωτρήσεις στο μπλοκ 10, και συγκεκριμένα στους στόχους «Άνθεια» και «Δελφίνος».

Ηρεμία στην ΑΟΖ

Παρά το περίπου πολεμικό κλίμα μεταξύ Κύπρου – Τουρκίας που κτίζεται από μερίδα των Μίντια και το οποίο τροφοδοτούν/ συντηρούν κάποιοι πολιτικοί και πολιτικοί αναλυτές, στην πραγματικότητα, σύμφωνα με πηγή του κυπριακού ΥΠΕΞ , η Τουρκία δεν έχει παρενοχλήσει καθόλου το ερευνητικό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ούτε σήμερα, δηλαδή τη γεώτρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο 6, ούτε στο παρελθόν. Για την ώρα, η Άγκυρα περιορίζεται σε δηλώσεις που στέλνουν μήνυμα σε Κύπρο – Ελλάδα και διεθνή κοινότητα για τις τουρκικές διεκδικήσεις.

 

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Απέκτησε και φωτοβολταϊκό πάρκο

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει στην κατοχή του την άδεια της ΡΑΕΚ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 5 μεγαβάτ, για σκοπούς κάλυψης των αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια. Η άδεια εκδόθηκε σε διάστημα ενός μηνός από την κατάθεση της αίτησης. Στην άδεια αναγράφεται ως ημερομηνία λήξης η 14η Αυγούστου 2018, κάτι που σημαίνει ότι έως τότε το εκπαιδευτικό ίδρυμα θα πρέπει να προωθήσει τις διαδικασίες για την εγκατάσταση του συστήματος. Αναγράφεται επίσης ότι το πάρκο θα έχει χωρητικότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2.350 κιλοβατώρων, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιόδους που η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας δεν θα είναι δυνατή.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Κωνσταντίνος Χριστοφίδης ανέφερε ότι ήδη προετοιμάζεται το έδαφος για προκήρυξη διεθνών προσφορών για την επιλογή της εταιρείας που θα αναλάβει την εγκατάσταση. Πιστεύουμε, είπε, ότι εντός Ιανουαρίου θα είναι έτοιμα τα έγγραφα για την προκήρυξη, ούτως ώστε μέσα στο 2018 να καταστεί δυνατή η παραγωγή ηλεκτρισμού από τα φωτοβολταϊκά.

Ο κ. Χριστοφίδης είπε ακόμα ότι για το έργο έχει προσφερθεί στο πανεπιστήμιο σημαντική δωρεά, αλλά το όνομα του δωρητή πιθανό να ανακοινωθεί αργότερα. Ένα μέρος της χρηματοδότησης θα καλυφθεί με δάνειο. Διαβεβαίωσε ωστόσο ότι ο χρόνος απόσβεσης του κόστους θα είναι πολύ μικρός, αφού ένα μεγάλο μέρος των αναγκών του πανεπιστημίου θα καλύπτεται από το πάρκο.

Όταν στη συνέχεια παραδοθούν και λειτουργήσουν η βιβλιοθήκη, η Πολυτεχνική Σχολή και άλλες υποδομές το πανεπιστήμιο θα κάνει αίτηση για άλλα 5 μεγαβάτ, με στόχο να καταστεί το πρώτο πανεπιστήμιο στον κόσμο που θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του με αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας.

Το πάρκο θα κατασκευαστεί σε γη του πανεπιστημίου στη νεκρή ζώνη και θα πάρει το όνομα «Απόλλων». Το πανεπιστήμιο συνεργάστηκε με την ΑΗΚ για την πραγματοποίηση των απαραίτητων μελετών.

 

 

Μποναμάς 100 εκατομμυρίων

Χαρμόσυνα νέα έλαβε η κυβέρνηση από τις Βρυξέλλες σε ό,τι αφορά τους ενεργειακούς σχεδιασμούς και ειδικότερα την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής και την ενδεχόμενη διοχέτευση φυσικού αερίου μέσω αγωγού από την Ανατολική Μεσόγειο στην Ελλάδα, την Ιταλία ή και άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Η ΕΕ, μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», έχει προκαταρκτικά αποφασίσει να χορηγήσει στην Κύπρο ποσό 100 εκατομμυρίων ευρώ για χρηματοδότηση των υποδομών για την εισαγωγή και επαναεριοποίηση υγροποιημένου φυσικού αερίου για χρήση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ άλλα 35 εκατομμύρια θα δοθούν στην ιταλοελληνική κοινοπραξία IGI-Poseidon που προωθεί την πόντιση του αγωγού East Med για μεταφορά αερίου σε ευρωπαϊκούς προορισμούς. Τα 35 εκατομμύρια θα διατεθούν για την πραγματοποίηση της τελικής λεπτομερούς μελέτης για τον East Med (FEED- Front End Engineering Desing), από την έκβαση της οποίας θα εξαρτηθεί η τεχνοοικονομική βιωσιμότητα του έργου. Πρόσθετο ποσό 50-60 εκατ. ευρώ θα δαπανηθεί για το FEED από την κοινοπραξία.

Τεράστιο βήμα

Η οριστικοποίηση της απόφασης για τις δύο προαναφερθείσες χρηματοδοτήσεις αναμένεται να γίνει σε μερικές μέρες. Και τα δύο σκέλη της προκαταρκτικής απόφασης της ΕΕ συνιστούν μεγάλη επιτυχία για την Κύπρο. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των υποδομών για εισαγωγή LNG, δημιουργούνται πλέον πολύ καλές προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα του έργου (αφού μειώνεται κατά 100 εκατ. ευρώ το συνολικό κόστος), την επιτυχία του διαγωνισμού που θα προκηρύξει πιθανότατα εντός του 2018 η ΔΕΦΑ και την εξασφάλιση καυσίμου σε συμφέρουσα τιμή, ώστε και το κόστος παραγωγής ρεύματος να μειωθεί και να ενταχθεί στο ενεργειακό ισοζύγιο ένα φιλικότερο προς το περιβάλλον καύσιμο, η χρήση του οποίου θα μειώσει την εκπομπή θερμοκηπιακών αερίων και θα επιτρέψει στην ΑΗΚ να ικανοποιήσει τις αυστηρότερες ρυθμίσεις που θα εφαρμόζονται από το 2020 βάσει του κοινοτικού κεκτημένου. Χωρίς υπερβολή, η οριστικοποίηση της χορηγίας των 100 εκατ. ευρώ, που αποτελεί το 40% του συνολικού κόστους για τις υποδομές του φυσικού αερίου, θα καταστήσει επιτέλους πολύ πιθανή, έως βέβαιη, την πραγματοποίηση του στρατηγικής σημασίας στόχου για έλευση φυσικού αερίου στην Κύπρο, με ουσιαστική μάλιστα συμμετοχή του κράτους στην ιδιοκτησία των υποδομών. Θυμίζουμε ότι η αρχική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου προβλέπει τη συμμετοχή της ΑΗΚ στο έργο σε ποσοστό μέχρι 30%.

 

Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία

Τις τάσεις στην ενέργεια και τις προοπτικές ανάπτυξης στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης μέσω της διακρατικής συνεργασίας παρουσίασε η ΗΑΕΕ – Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία, στις 28 Νοεμβρίου 2017 στο Λονδίνο,  η οποία αξιοποίησε γνωστούς εκπροσώπους της αγοράς, του κράτους, της πολιτικής και της ακαδημαϊκής ζωής. Στην ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση των ενεργειακών εξελίξεων στην Ελλάδα και στην Κύπρο,  με τίτλο “EnergyDevelopments in S.E. Europe: Riding the Global Trends“, παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες των δύο κρατών σε όλο το φάσμα του ενεργειακού τομέα.

Κατά τη διοργάνωση, επιστρατεύτηκε το διεθνές ακαδημαϊκό δίκτυο του γνωστού γαλλικού οικονομικού πανεπιστημίου, με στενούς δεσμούς με την Ένωση Γάλλων Βιομηχάνων και το Υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας, ESCP Europe Business School με παρουσία σε 6 Ευρωπαικές μεγαλουπόλεις. Η εκδήλωση οργανώθηκε σε συνεργασία με την έδρα ενεργειακών μεταπτυχιακών σπουδών στο παράρτημα του Λονδίνου και το Ερευνητικό κέντρο – Research Centre for Energy Management – που διευθύνει ο πρόεδρος της ΗΑΕΕ Καθηγητής Δρ. Κώστας Ανδριοσόπουλος.

Η Κύπρος εκπροσωπήθηκε από τον υποψήφιο για την προεδρία στις προσεχείς εκλογές Νικόλα Παπαδόπουλο, ο οποίος βίωσε άμεσα ολόκληρη την ενεργειακή πορεία του νησιού.

Κατά τις παρουσιάσεις προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα για τον κλάδο:

Μπασιάς (ΕΔΕΥ): Θετικές οι προοπτικές για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες

Το ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας παρουσίασε ο Πρόεδρος της ΕΔΕΥ Γιάννης Μπασιάς, ο οποίος ανέλυσε τα μέχρι σήμερα στοιχεία για την ύπαρξη υδρογονανθράκων στον ελλαδικό θαλάσσιο και χερσαίο χώρο και υπογράμμισε τις θετικές προοπτικές για τον ακριβή εντοπισμό και εκμετάλλευσή τους, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για τις ξένες εταιρείες που πρέπει να επενδύσουν στην περιοχή μας.

Αμερικανικό ενδιαφέρον για επενδύσεις στην ενέργεια

Το ενδιαφέρον των ξένων εταιρειών για επενδύσεις στην ελληνική ενέργεια μετέφερε η Μελίνα Γιόσεραντ, εκπρόσωπος της αμερικανικής εταιρείας εξαγωγής σχιστολιθικού αερίου Tellurian Inc., η οποία ζήτησε να συμμετάσχει στο σχέδιο του πλωτού  σταθμού LNG στην Αλεξανδρούπολη, για την προώθηση του αμερικανικού φυσικού αερίου προς τη Βουλγαρία και βορειότερα. Το ενεργειακό  πρόγραμμα της Αλεξανδρούπολης, στο οποίο συμμετέχει και η ΔΕΠΑ, αποτελεί για την αμερικανική πλευρά στόχο άμεσης υλοποίησης. Εξάλλου, ην πρόθεση για ελληνοαμερικανική συνεργασία επιβεβαίωσε την Δευτέρα και ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος μιλώντας τη Δευτέρα, 4/12/2017,  στο συνέδριο του Ελληνο-αμερικανικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα, επεσήμανε ότι υπάρχει ξεκάθαρο ενδιαφέρον των αμερικανικών επιχειρήσεων για τον κλάδο της ενέργειας, αλλά και παρότρυνση από πλευράς αμερικανικής κυβέρνησης να υπάρξει συνεργασία αμερικανικών και ελληνικών επιχειρήσεων.

Ώριμο το έδαφος για μεγάλες επενδύσεις στο φυσικό αέριο

Τα σχέδια και τις προθέσεις  της διεθνούς ενεργειακής κοινότητας για τους υδρογονάνθρακες της Ελλάδας και της Κύπρου μετέφερε ο πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αερίου (International Gas Union) Μενέλαος Υδραίος, μιλώντας στην ίδια εκδήλωση. Υπογράμμισε ότι η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι ώριμη για άμεσες μεγάλες επενδύσεις στην έρευνα και εκμετάλλευση του φυσικού αερίου και ότι τα κατά καιρούς θεωρητικά προσκόμματα και αντιρρήσεις οφείλονται σε πολιτικές σκοπιμότητες που δεν πρέπει να παρεμβάλλονται στην ομαλή λειτουργία της ελεύθερης αγοράς. Προς αυτή την κατεύθυνση, σημαντικά έργα φυσικού αερίου με τη συμμετοχή της Ελλάδας προωθούνται με τη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ιταλίας με πρόσφατη εξέλιξη την τετραμερή Σύνοδο στη Λευκωσία και την υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης την Τρίτη για τον αγωγό EastMed.

Πρότυπο επιτυχημένης επένδυσης ο TAP

Kατά την εκδήλωση της ΗΑΕΕ στο Λονδίνο παρουσιάστηκαν και οι εξελίξεις του αγωγού TAP. O μέχρι πρόσφατα διευθυντής του προγράμματος, Ρίκαρντ Σκούφιας παρουσίασε το επενδυτικό, επιστημονικό, τεχνικό, γραφειοκρατικό και πολιτικό περιβάλλον για τις ξένες ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα. Ο κ. Σκούφιας μετέφερε την εμπειρία του από την κατασκευή του ελληνικού τμήματος του “Νότιου Διαδρόμου” για τη μεταφορά  Φυσικού Αερίου από την Κασπία Θάλασσα και άλλες πηγές προς την Ευρώπη, υπογράμμισε το γεγονός ότι ο ΤΑΡ έχει γίνει αποδεκτός στην πράξη από την ελληνική κοινωνία και τους ηγέτες της σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, με αποτέλεσμα  την ομαλή υλοποίησή του. Ο ΤΑΡ, υπογράμμισε, αποτελεί πρότυπο επιτυχημένης ξένης επένδυσης στην Ελλάδα γιατί  υπήρξε μέριμνα για την κάλυψη των ιδιαιτεροτήτων των τοπικών κοινωνιών.

Οι ευκαιρίες από το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Ο πρόεδρος της ΗΑΕΕ, Δρ. Κώστας Ανδριοσόπουλος μιλώντας για τις ευκαιρίες ανάπτυξης της περιοχής τόνισε ότι «η Ελλάδα είναι κόμβος και μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις σε όλους τους τομείς του ενεργειακού τομέα (ΑΠΕ, φυσικό αέριο, ηλεκτρισμός κλπ) εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από τα νέα δεδομένα που δημιουργεί το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η είσοδος ξένων ομίλων οι οποίοι θα επενδύσουν στο λιγντιτικό δυναμικό της χώρας (όπως είναι π.χ η κινεζική Shenhua κλπ)».

O επικεφαλής του τομέα Ενεργειακής Στρατηγικής και Σχεδιασμού, σύμβουλος της ΗAEE σε θέματα ενέργειας Τάσος Γκαρής ανακεφαλαίωσε τα συμπεράσματα του συνεδρίου και πρόσθεσε τον σημαντικό παράγοντα του ηλεκτρισμού και των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση και ανάγκη, όχι μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και για τον εξορθολογισμό από πολλές πλευρές, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής, της ενεργειακής υποστήριξης της σύγχρονης κοινωνίας.

Λίγα λόγια για την ΗΑΕΕ

Ως το ελληνικό παράρτημα της Διεθνούς δεξαμενής σκέψης της ΙΑΕΕ, με έδρα στις ΗΠΑ και παραρτήματα σε όλες τις σημαντικές από πλευράς Ενέργειας χώρες του κόσμου, η ΗΑΕΕ (www.haee.gr) ενημερώνει και διευκολύνει σε πάγια βάση τη διεθνή κοινότητα και τους επενδυτές περί  των υπό διερεύνηση, αλλά και των ήδη υλοποιούμενων προγραμμάτων τα οποία αφορούν στην ενέργεια.

Πένη Χαλάτση

Νορβηγία: 100% ηλεκτρικός στόλος αυτοκινήτων ως το 2025

Η προσπάθεια για την παγκόσμια μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα έφτασε ένα ακόμα ορόσημο τον περασμένο μήνα, με τη Νορβηγία να ανακοινώνει ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν πλέον μερίδιο 37% στην αγορά της σκανδιναβικής χώρας.

Η νορβηγική κυβέρνηση θεωρεί ότι το μέλλον των χερσαίων μεταφορών βρίσκεται στα ηλεκτρικά οχήματα, και για αυτό τα προωθεί δυναμικότερα από σχεδόν κάθε άλλη χώρα στον κόσμο, με οικονομικά κίνητρα όπως την απαλλαγή από το ΦΠΑ ύψους 25% για τις καινούριες αγορές.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η χώρα διέθετε 100.000 οχήματα μηδενικών εκπομπών στους δρόμους, με τον αριθμό να αναμένεται να τετραπλασιαστεί στα 400.000 μέχρι το 2020.

Τα νούμερα αυτά είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά για μια χώρα με πληθυσμό μόλις 5,2 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Σήμερα, πάνω από το 5% όλων των αυτοκινήτων της Νορβηγίας είναι ηλεκτρικά, από 1% μόλις πριν από δύο χρόνια.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών της Νορβηγίας, είναι «ρεαλιστικό» ότι οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων ορυκτών καυσίμων θα έχουν σταματήσει μέχρι το 2025.

Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών μπορεί να συμφέρουν οικονομικά με μεγάλη διαφορά έως τότε, αλλά η σκανδιναβική χώρα είναι μεταξύ αυτών που εξετάζουν ούτως ή άλλως την πλήρη απαγόρευση των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων βρίσκονται σε άνοδο σε όλο τον κόσμο.

Μέχρι το 2025, περισσότερα από 37 εκατομμύρια πλήρως ηλεκτρικά οχήματα αναμένεται να βρίσκονται σε κυκλοφορία σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με την ερευνητική συμβουλευτική εταιρεία Navigant, και θα είναι οικονομικά ανταγωνιστικά, χωρίς επιδοτήσεις.

Εξάλλου, οι τιμές των μπαταριών πέφτουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν, κυρίως χάρις στην ταχεία ανάπτυξη της αγοράς στην Κίνα τα τελευταία χρόνια.

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr

Νέα ισχυρή μπαταρία για την μετατροπή διοξειδίου του άνθρακα σε ηλεκτρική ενέργεια

Αμερικανοί επιστήμονες ανέπτυξαν μια νέα ισχυρή μπαταρία που όχι μόνο απορροφά διοξείδιο του άνθρακα, αλλά το αξιοποιεί για την παραγωγή περισσότερης ενέργειας.

Η μπαταρία δεν είναι η πρώτη του είδους της, αλλά είναι η πιο ισχυρή μέχρι σήμερα.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Πενν Στέιτ ανακάλυψαν ότι η διαφορά μεταξύ των συγκεντρώσεων διοξειδίου του άνθρακα στον αέρα και στα καυσαέρια που δημιουργούνται από την καύση ορυκτών καυσίμων, έχει ως αποτέλεσμα μία «ανεκμετάλλευτη πηγή ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας».

«Μία μέθοδος σύλληψης αυτής της ενέργειας είναι η διάλυση αερίου διοξειδίου του άνθρακα σε νερό και στη συνέχεια η μετατροπή της παραγόμενης χημικής δυναμικής ενέργειας σε ηλεκτρική, χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτροχημικό σύστημα», αναφέρει η έρευνα.

Προηγούμενες προσπάθειες για τη μετατροπή του διοξειδίου του άνθρακα σε ηλεκτρική ενέργεια υπήρξαν επιτυχείς, αλλά οι πυκνότητες ισχύος ήταν περιορισμένες και η τεχνολογία ανταλλαγής ιόντων ακριβή, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Για τη νέα μπαταρία, χρησιμοποιήθηκαν δύο πανομοιότυπα υπερχωρητικά ηλεκτρόδια οξειδίου του μαγγανίου, διαχωρισμένα από μία μη επιλεκτική μεμβράνη και εκτεθειμένα σε ένα υδατικό ρυθμιστικό διάλυμα με αέριο CO2 ή απλό αέρα.

Αυτό το κύτταρο ροής διαβάθμισης pH παρήγαγε μια μέση πυκνότητα ισχύος 0,82 βατ ανά τετραγωνικό μέτρο, σχεδόν 200 φορές υψηλότερη από προηγούμενες προσεγγίσεις.

Καθώς τα ιόντα ανταλλάσσονται μεταξύ του πυκνότερου διαλύματος με διοξείδιο του άνθρακα και του κανονικού διαλύματος με αέρα, η τάση αλλάζει στα ηλεκτρόδια οξειδίου του μαγγανίου σε κάθε δεξαμενή.

Αυτό προσομοιώνει τη ροή των ηλεκτρονίων μεταξύ δύο συνδεδεμένων ηλεκτροδίων και παράγει ηλεκτρική ενέργεια.

Η διαδικασία μπορεί ουσιαστικά να αντιστραφεί για την επαναφόρτιση της μπαταρίας. Οι ερευνητές μάλιστα ήταν σε θέση να επαναλάβουν αυτή τη διαδικασία 50 φορές χωρίς να μειωθεί η απόδοση.

Προς το παρόν, η τεχνολογία δεν είναι διαθέσιμη σε μεγάλη κλίμακα, αλλά μελλοντικά οι ερευνητές οραματίζονται την ενσωμάτωσή της σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την εκτροπή του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr

Χάρτινη μπαταρία με ενέργεια από βακτήρια

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Μπινγκχάμτον στη Νέα Υόρκη ανέπτυξαν ένα νέο τύπο μπαταρίας που αποτελείται από ένα φύλλο χαρτιού και ένα υγρό που αντιδρά με βακτήρια.

Η απλή αλλά επαναστατική νέα μπαταρία μπορεί να τροφοδοτήσει συσκευές παρακολούθησης της γλυκόζης ή ανίχνευσης παθογόνων, καθώς και να κρατήσει σε λειτουργία μικρές ηλεκτρονικές συσκευές για μέρες χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας. Η εφαρμογή αυτή την καθιστά εξαιρετικά χρήσιμη για απομακρυσμένες περιοχές με περιορισμένους πόρους.

Η μπαταρία αποτελείται από ένα χαρτί χρωματογραφίας, μια μικρή ταινία νιτρικού αργύρου, και ένα στρώμα κεριού, το οποίο σχηματίζει μία κάθοδο. Από την άλλη πλευρά του χαρτιού, ένα αγώγιμο πολυμερές δρα ως άνοδος.

Για να ενεργοποιηθεί η μπαταρία, αρκεί το χαρτί να διπλωθεί απλά στη μέση και πασπαλιστεί με λίγες σταγόνες από ένα υγρό πλούσιο σε βακτήρια. Στη συνέχεια, η κυτταρική αναπνοή των μικροβίων άγει ένα ρεύμα για την παραγωγή ηλεκτρισμού.

Όταν έξι μπαταρίες τοποθετηθούν σε ένα πλέγμα και διπλωθούν μαζί, μπορούν να παράγουν έως και 44,85 μικροβάτ και 105,89 μικροαμπέρ. Ενώ θα χρειάζονταν εκατομμύρια αυτών των μπαταριών για να τροφοδοτηθεί ένας μόνο λαμπτήρας των 40 βατ, έχουν σχεδιαστεί για άλλες εφαρμογές.

Για παράδειγμα, σε μια ζώνη καταστροφής ή άλλη περιοχή εκτός δικτύου, αυτές οι μπαταρίες θα μπορούσαν να παρέχουν μια ζωτική πηγή ενέργειας για μικρούς βιοαισθητήρες.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που η ίδια ομάδα του πανεπιστημίου δημιουργεί μία μπαταρία χαρτιού που τροφοδοτείται από βακτήρια, καθώς είχε προηγηθεί ένα πρωτότυπο με τη μορφή ενός σπιρτόκουτου, με επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή Σων Τσόι.

Δανία: Μονάδα επεξεργασίας νερού με ενέργεια από λύματα

Η δανική πόλη του Άαρχους αναμένεται να γίνει η πρώτη πόλη στον κόσμο που θα χρησιμοποιεί ενέργεια από οικιακά και βιομηχανικά λύματα για να τροφοδοτήσει με ενέργεια εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού.

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Μαρσέλισμποργκ, η οποία προμηθεύει φρέσκο νερό σε 200.000 κατοίκους, αναμένει να παράγει από λύματα περισσότερο από το 192% της ενέργειας που χρειάζεται.

Το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας θα χρησιμοποιείται για την τροφοδότηση αντλιών νερού για τη διανομή του καθαρού νερού και, αν περισσεύει ακόμη ηλεκτρική ενέργεια, θα διοχετεύεται πίσω στο δίκτυο.

Η μέθοδος για την μετατροπή των λυμάτων σε χρησιμοποιήσιμη ενέργεια βασίζεται στο βιοαέριο. Τα απόβλητα και τα λύματα διοχετεύονται για επεξεργασία σε αεροστεγείς δεξαμενές με βακτήρια, τα οποία διασπούν τα οργανικά υλικά.

Με σταθερή θερμοκρασία 38 βαθμών Κελσίου, τα απόβλητα παράγουν βιοαέριο (κυρίως μεθάνιο), που καίγεται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.

Αν και η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται σε πολλές μονάδες επεξεργασίας λυμάτων ως μέσο εξουδετέρωσης επιβλαβών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καμία δεν έχει προσπαθήσει μέχρι τώρα να αξιοποιήσει την ενέργεια για επαναχρησιμοποίηση σε τέτοια κλίμακα.

Οι αναβαθμίσεις της εγκατάστασης κόστισαν περίπου τρία εκατομμύρια ευρώ, και οι ιθύνοντες πιστεύουν ότι το νέο σύστημα θα αποσβέσει το κόστος μέσα σε μόλις πέντε χρόνια, χάρις στη μείωση του κόστους συντήρησης και το προστιθέμενο όφελος της πώλησης περίσσειας ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο. Εξάλλου, άλλες δανικές πόλεις και όχι μόνο, σκοπεύουν να εγκαταστήσουν παρόμοια συστήματα.

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr