Πράσινη ασπίδα και Πρόεδρος της Βουλής ενώνουν δυνάμεις!

Ιστορική συνάντηση είχε τη Δευτέρα στη Βουλή των αντιπροσώπων με την πρόεδρο του κοινοβουλίου Αννίτα Δημητρίου, δεκαμελές κλιμάκιο της Πράσινης Ασπίδα συζητώντας τα πλαίσια συνεργασίας και συναντίληψης για τις κλιματικές αλλαγές δια μέσου του προγράμματος της Πρασίνης Ασπίδας YOU REFOREST CYPRUS. Στη συνάντηση επίκεντρο της συζήτησης ήταν θέματα τον που αφορούν τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την κοινωνία. Η Πρόεδρος της Βουλής άκουσε τις ιδέες που προτάθηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μάλιστα δεσμεύτηκε να προχωρήσει στην υλοποίηση κάποιων από αυτές. Η εντύπωση που αποκομίσαμε είναι άριστη και ελπίζουμε σε διεύρυνση της συνεργασίας και των επαφών στο μέλλον.

Την Πρόεδρο της Βουλής θα έχουμε μαζί μας και στην προσεχή δεντροφύτευσή μας στους Τρούλλους στις 20 Φεβρουαρίου.

5 ευρώ η πλαστική σακούλα

Σε πέντε περίπου μήνες από σήμερα θα απαγορεύεται να διατίθενται δωρεάν οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Χθες, συζητήθηκε για πρώτη φορά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής οι προτεινόμενοι Κανονισμοί με θέμα «οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτών Πλαστικών Σακούλων Μεταφοράς) Κανονισμοί του 2017», οι οποίοι συνοδεύουν το τροποποιητικό νομοσχέδιο «περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017» και αποσκοπούν στον καθορισμό των μέτρων που θα λάβει η Δημοκρατία προκειμένου να συμμορφωθεί με την Οδηγία 2015/720 για τη μείωση της κατανάλωση των λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς (ΛΠΣΜ).

Τα μέτρα, τα οποία υιοθετούνται στους εν λόγω κανονισμούς, αφορούν την απαγόρευση της δωρεάν διάθεσης των λεπτών πλαστικών σακούλων στα σημεία πώλησης και την υποχρεωτική επιβολή ελάχιστης χρέωσης τους στο ποσό των 5 σεντ το τεμάχιο. Επιπλέον τίθενται πρόνοιες για εξαιρέσεις και υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων φορέων για ενημέρωση του κοινού και για υποβολή εκθέσεων.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των Κανονισμών έχει τεθεί η ημερομηνίας δημοσίευσης τους στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, ενώ η χρέωση των σακούλων θα ξεκινήσει την 1.1.2018.

Όπως αναφέρθηκε χθες κατά τη συνεδρία, η προθεσμία για υιοθέτηση της υπό αναφοράς Οδηγίας ήταν μέχρι τις 27.1.2016 και γι’ αυτό η Δημοκρατία έχει δεχθεί επιστολή αιτιολογημένης γνώμης από την ΕΕ.

Κατά το στάδιο ετοιμασίας των εν λόγω κανονισμών έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με όλους του εμπλεκόμενους φορείς, ενώ το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του 8 Ιουνίου 2017 αποφάσισε την έγκριση των «περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτών Πλαστικών Σακούλων Μεταφοράς) Κανονισμών του 2017.

 

Τα μέτρα αποσκοπούν:

-στη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς προωθώντας την πρόληψη της δημιουργίας των αποβλήτων τους, (ιεράρχηση της διαχείρισης αποβλήτων),

-στην αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων λεπτών πλαστικών σακκούλων,

-στην μείωση της ανεξέλεγκτης απόρριψης τους η οποία έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης,

-στην ενημέρωση του καταναλωτή για τη μείωση της κατανάλωσης των λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρήσης λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς και τους κατάλληλους τρόπους διάθεσης των αποβλήτων αυτών.

Ο Υπουργός λαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω:

-λήψη μέτρων που εξασφαλίζουν ότι το ετήσιο επίπεδο κατανάλωσης δεν θα υπερβαίνει τις 90 λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς κατά κεφαλήν το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και τις 40 λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς κατά κεφαλήν το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ή ισοδύναμους στόχους εκφρασμένους σε βάρος.

-50

Επιτέλους έρανοι και για το περιβάλλον!

Χαιρετίζουμε την ομόφωνη απόφαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το δικαίωμα να διενεργούνται έρανοι και για περιβαλλοντικούς και φιλοζωικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα, όσον αφορά το άρθρο 2 του νομοσχεδίου που αφορά την τροποποίηση του ορισμού του όρου «έρανος», μετά από εισήγηση του βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, τροποποιήθηκε ο όρος κατά τρόπο που σε αυτόν να περιλαμβάνεται το δικαίωμα για διενέργεια εράνου κατόπιν εξασφάλισης της απαραίτητης άδειας δυνάμει του άρθρου 5 του βασικού νόμου, πέραν των φιλανθρωπικών, αγαθοεργών και θρησκευτικών σκοπών και για σκοπούς κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και φιλοζωικούς.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΣΠΙΔΑ

Η 10άδα της νέας Επιτροπής Περιβάλλοντος – Πού θα τους κρίνουμε

 

Της ΜΑΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

Μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές η νέα σύνθεση για την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής είναι πλέον γεγονός. Πλην του έμπειρου προέδρου, τα υπόλοιπα μέλη της είναι νεοεισερχόμενα σε αυτήν, όπως και στη νέα βουλή, και αυτό αναπτερώνει τις ελπίδες για νέο αέρα – ελπίζουμε αισιόδοξο – στις εργασίες της. Θετικό επίσης είναι και το στοιχείο ότι αρκετά μέλη της είναι ακαδημαϊκοί του Περιβάλλοντος ή κλάδων που σχετίζονται με αυτό.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος συνεχίζει να είναι ο Αδάμος Αδάμου, με τον Χαράλαμπο Θεοπέμπτου του Κινήματος Οικολόγων Αναπληρωτή Πρόεδρο. Μέλη Σόλων Κασίνης, Γιώργος Κάρουλλας, Αννίτα Δημητρίου του ΔΗΣΥ, Νίκος Κέττηρος, Ευανθία Σάββα του ΑΚΕΛ, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης και Χρίστος Ορφανίδης του ΔΗΚΟ, Μιχάλης Γεωργάλλας της Αλληλεγγύης.

Οι πιο πάνω θα δοκιμαστούν σε φλέγοντα περιβαλλοντικά θέματα, όπως το σχέδιο διαχείρισης του Ακάμα, τις ορέξεις των μεγαλοεπιχειρηματιών για νέα γήπεδα γκολφ – ήδη η εταιρία Λανίτης ξερίζωσε μια τεράστια έκταση από δέντρα στο Φασούρι και δίπλα από τον υδροβιότοπο Ακρωτηρίου, την κατασκευή νέων μαρίνων – Αγίας Νάπας, Ποτίμων στην Πάφο, Λάρνακας – μέσα στα πλαίσια της πολιτικής του κράτους για ανάπτυξη του ναυτικού τουρισμού, τη διαχείριση των σκυβάλων με ευκταίο στόχο την προώθηση της ανακύκλωσης, καθώς και τη δημιουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων, που συνήθως κεντρίζουν την ηρεμία των τοπάκων – βλέπετε εργοστάσια χρυσού σε Αγία Βαρβάρα Πάφου και Αραδίππου, βιομηχανική ζώνη Ζυγίου. Για τέτοιας φύσεως θέματα θα κληθούν να τοποθετηθούν και να κρίνουν, υπόχρεοι να υπερασπιστούν το όφελος των συμπολιτών τους που τους τίμησαν με την ψήφο τους.

Read More

Στη συνέχεια σάς παρουσιάζουμε τα πρόσωπα που αποτελούν πλέον τη δεκάδα της νέας Επιτροπής Περιβάλλοντος:

Αδάμος Αδάμου (ΑΚΕΛ) – Πρόεδρος

Συνεχίζει στο ίδιο πόστο της προεδρίας της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Επάγγελμα: Παθολόγος-ογκολόγος. Καλός γνώστης των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Χαίρει σεβασμού από την ολομέλεια της Βουλής. Θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε «Νέστωρα» της Βουλής, αφού ο λόγος του σε πολλές περιπτώσεις ενώνει και καταπραΰνει, παρά να διχάζει. Υπέδειξε σε αρκετές περιπτώσεις την ασυζητητί υποχρέωση της Κυβέρνησης να κάνει διάλογο με τους πολίτες και τις Περιβαλλοντικές Οργανώσεις για περιβαλλοντικής φύσεως ζητήματα. (more…)