Εφημερίδα PDF

Από το 1999 έντυπη και τώρα και ηλεκτρονική

Η ομόνυμη συνδρομητική εφημερίδα Πράσινη Ασπίδα εκδίδεται σε μηνιαία βάση και περιλαμβάνει θέματα που άπτοτραι του τρίπτυχου Περιβάλλον-Άνθρωπος-Κοινωνία. Ο καθένας μπορεί να την προμηθευτεί από τα περίπτερα ή ως συνδρομητής. Στην δεύτερη περίπτωση η εφημερίδα του αποστέλλεται στο σπίτι ταχυδρομικώς. Το κόστος συνδρομής είναι 50 ευρώ και αποτελεί εισφορά στην οργάνωση για να είναι βιώσιμη και να συνεχίζει να επιτελεί δυναμικά το έργο της.

Παράλληλα από το 2020, θέλοντας να έχουμε απήχηση σε περισσότερο κόσμο, δημιουργήσαμε την ηλεκτρονική εφημερίδα   https://greenpresscyprus.news/ η οποία ενημερώνεται καθημερινά με θέματα που άπτονται της επικαιρότητας στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο, τόσο περιβαλλοντικά, όσο και πολιτικά, αστυνομικά, αθλητικά και κοινωνικά.