«Φορτηγά από τη Λευκωσία απορρίπτουν σκουπίδια στην Κοκκινοτριμιθιά»ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙΡΑΓΔΑΙΩΣ ΑΛΛΑ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ -ΚΑΙΟΧΙ ΜΟΝΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣΔΕΝΣΤΑΜΑΤΟΥΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ ΧΡ. ΜΕΛΕΤΙΕ

«Φορτηγά από τη Λευκωσία απορρίπτουν σκουπίδια στην Κοκκινοτριμιθιά»ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙΡΑΓΔΑΙΩΣ ΑΛΛΑ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ -ΚΑΙΟΧΙ ΜΟΝΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣΔΕΝΣΤΑΜΑΤΟΥΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ ΧΡ. ΜΕΛΕΤΙΕ

ΗΚοκκινοτριμιθιά είναι ραγδαίως  αναπτυσσόμενη κοινότητα και κατά  συνέπεια οι προκλήσεις γι΄ αυτήν και  τις τοπικές της αρχές, δεν σταματούν… 

Αυτή η πεποίθηση που μόλις καταγράψαμε, ενισχύθηκε μετά και τη συνομιλία μας  με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου,  Χριστάκη Μελετιέ. 

Στη συνέντευξη που μας παραχώρησε, αντιληφθήκαμε νωρίς πως η προσπάθεια του κοινοτικού συμβουλίου για να επιλύσει περιβαλλοντικά -και όχι μόνο- ζητήματα είναι αδιάκοπη. 

Μάλιστα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ.  Μελετιέ, σε κάποιες περιπτώσεις έρχονται  αντιμέτωποι και με την έλλειψη κατάλληλης  παιδείας. 

Ο κ. Μελετιές σε τοποθετήσεις που έκανε έξω από το «Πουρνάρα» τον περασμένο  Μάρτιο, επισημαίνοντας τους κινδύνους που υπάρχουν για την κοινότητά του λόγω του  μεταναστευτικού ζητήματος 

Προέκυψε διαφορά μεταξύ κυβέρνησης και  διαχειρίστριας εταιρείας για το «πράσινο  σημείο» της Κοκκινοτριμιθιάς… 

Απορρίπτουν απόβλητα  στην Κοκκινοτριμιθιά 

Όπως μας είπε χαρακτηριστικά, φορτηγά  ερχόμενα από περιοχές της Λευκωσίας απορ ρίπτουν σκύβαλα και απόβλητα σε σημείο  που βρίσκεται στην βιομηχανική ζώνη της  Κοκκινοτριμιθιάς. 

«Έρχονται από Δήμους της δυτικής Λευκω σίας και πετούν εκεί ό,τι βάλει ο νους. Από  σκουπίδια μέχρι και μπάζα» ανέφερε. 

«Προσπαθούμε να επιλύσουμε το πρόβλη μα, αλλά έχουμε και περιορισμένο αριθμό  κοινοτικών υπαλλήλων. Αντιλαμβάνεστε ότι  δεν μπορούμε να φρουρούμε και το σημείο.  Κάποια ζητήματα οφείλονται στην ασυνειδη σία των πολιτών» πρόσθεσε. 

Ο κ. Μελετιές μας ανέφερε ότι το «πράσι νο σημείο» της Κοκκινοτριμιθιάς (πίσω από  το φυλάκιο της Δένειας) δεν λειτουργεί υπό  τις καλύτερες δυνατόν συνθήκες. 

Μίλησε για προβλήματα που προέκυψαν  μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του. Και  

εξήγησε πως αυτό οφείλεται σε διαφορά με ταξύ της εταιρείας που ανέλαβε τη διαχείρισή  του «πράσινου σημείου» και των αρμόδιων  υπηρεσιών του κράτους, κι αφορά τις ακριβείς  πρόνοιες της σύμβασης ανάμεσα στα δυο μέρη. 

«Έχουμε κάνει διάφορα διαβήματα για  επίλυση του ζητήματος, ενώ εξ όσων γνωρίζω  έγιναν ενέργειες και από τις αρμόδιες υπηρεσί ες του κράτους. Αν και δεν είναι στο χέρι μας  να επιλυθεί το πρόβλημα, εντούτοις θα συνε χίσουμε τις προσπάθειες» σχολίασε σχετικά. 

Για τη βιομηχανική ζώνη 

Ρωτήσαμε τον πρόεδρο του Κοινοτικού  Συμβουλίου Κοκκινοτριμιθιάς κατά πόσον  υπάρχει ζήτημα με την απόρριψη βιομηχανι κών και άλλων αποβλήτων (βλ. βιομηχανική  μονάδες της περιοχής). 

Όπως μας ανέφερε, υπάρχει αριθμός ερ γοστασίων που απορρίπτουν απόβλητα στην  μονάδα της Κόσης, με την κοινοτική αρχή να  ελέγχει εμμέσως τη διαδικασία, αφού εκδίδει  και το σχετικό χρεωστικό σημείωμα. 

«Προκύπτουν διάφορα ζητήματα με βιομη χανικές μονάδες και γίνονται συνεχείς παρεμ βάσεις από πλευράς μας για επίλυσή τους. Δεν  μιλάμε για μεγάλα προβλήματα που έχουν ως  αποτέλεσμα τη μόλυνση του περιβάλλοντος,  αλλά θέματα καθαριότητας κ.α. Όπως είπα  και πριν, υπάρχει θέμα παιδείας και χρειάζε ται συνεχής προσπάθεια από πλευράς μας»  ανέφερε σχετικά ο κ. Μελετιές. 

Ραγδαία ανάπτυξη 

Δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις για να  αντιληφθεί κάποιος ότι η Κοκκινοτριμιθιά  αναπτύσσεται ραγδαία. 

Μετά τη λειτουργία του Nicosia Mall, που  είχε ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ευ ρύτερης περιοχής, ακόμη ένα μεγάλο έργο  υλοποιείται λίαν συντόμως. Πρόκειται για  το εκπτωτικό χωριό «Neo Plaza», οι εργασίες  αποπεράτωσης του οποίου είναι στην τελική  ευθεία. 

Ο κ. Μελετιές δήλωσε πως η Κοκκινοτριμι θιά δεν πλήττεται από αστυφιλία και πρόσθε 

σε ότι όλο και περισσότερα νεαρά ζευγάρια  επιλέγουν την κοινότητα για να ζήσουν και  να κάνουν οικογένεια, ενισχύοντας τις τοπι κές επιχειρήσεις. 

Όπως μας ανέφερε, το οδικό δίκτυο και  η βελτίωση του, είναι στις προτεραιότητες  του κοινοτικού συμβουλίου. Βέβαια, δεν πα ρέλειψε να πει ότι πρέπει και η πολιτεία να  συνδράμει σ΄ αυτή την προσπάθεια. 

Το Neo Plaza-το εκπτωτικό χωριό των  26.000 τμ, είναι πλησίον της βιομηχανικής  περιοχής της Κοκκινοτριμιθιάς με πρόσβα ση από τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας –  Τροόδους. 

Θα διαθέτει 50 μονάδες καταστημάτων  και 250 χώρους στάθμευσης. Προβλέπεται  επίσης η δημιουργία ενός Ψυχαγωγικού Πάρ κου όπου θα προσφέρονται δραστηριότητες  στο χώρο εκδηλώσεων, παιδότοπο, τοπιοτε χνήσεις, ενώ θα υπάρχουν 10 χώροι εστίασης  για τους επισκέπτες. 

Περίπου 5.000 τμ θα διατεθούν για δημό σιο χώρο πρασίνου. 

Share this post