Tα σχέδια των υποψηφίων για τον Ακάμα

Tα σχέδια των υποψηφίων για τον Ακάμα

Στον Ακάμα οι περιουσίες των πολιτών που έχουν περιέλθει στη

ζώνη NATURA έχουν σχεδόν μηδενική αξία, γεγονός που

προκαλεί πολλές αντιδράσεις ακόμα και ακραίες όπως

εμπρησμούς κ.λ.π. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα έπρεπε να

αποζημιωθούν από το κράτος και με ποιο τρόπο θα μπορούσε να

γίνει αυτό;

Νίκος Χριστοδουλίδης

Για κάθε πολιτική στον Ακάμα επιδιώκουμε τη συνεργασία και την συναίνεση

της τοπικής κοινωνίας, με μέτρα που αποσκοπούν στην αειφόρο ανάπτυξη

των κοινοτήτων και την ευημερία των κατοίκων της που αποτελεί

προτεραιότητα για εμάς. Παράλληλα θεωρούμε πως οι κάτοικοι της περιοχής

προβαίνουν σε τέτοιες δράσεις αφού σε πολλές περιπτώσεις, η τοπική

κοινωνία έχει αποδείξει ότι αγαπούν την περιοχή τους και τη φύση. Δεν είναι

εξάλλου τυχαίο πως οι φυσικοί οικότοποι της περιοχής εξελίχθηκαν και οι

περισσότεροι βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, μέσα από την συνύπαρξη και

αλληλεπίδρασή τους με την τοπική κοινωνία.

Όσο αφορά το θέμα της διαχείρισης των ιδιωτικών περιουσιών αποτελεί κλειδί

για την αποδοχή του Τοπικού Σχεδίου από την τοπική κοινωνία. Προτείνουμε

την υιοθέτηση αντισταθμιστικών μέτρων για ιδιοκτήτες γης, των οποίων τα

τεμάχια είχαν πριν από την κήρυξη της περιοχής τους σε λευκή ζώνη

μεγαλύτερους συντελεστές από αυτούς που θα προνοούνται στο Τοπικό

Σχέδιο. Θα μπορούσε να εξεταστεί η εφαρμογή ενός ή συνδυασμού των πιο

κάτω επιλογών:

Πολεοδομικές ρυθμίσεις όπως η μεταφορά αναπτυξιακών δικαιωμάτων.

Ανταλλαγή με κρατική ακίνητη γη ή σταδιακή απόκτηση των περιουσιών

που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια από το Κράτος.

 

Ειδικά κριτήρια με ελαφρύνσεις προς τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών

τεμαχίων και των κατοίκων των επηρεαζόμενων κοινοτήτων για την

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις κατοικίες τους.

Δημιουργία Πράσινου Ταμείου. Αντίστοιχα ταμεία έχουν δημιουργηθεί

σε μεγάλο αριθμό Κρατών Μελών της ΕΕ και καλύπτουν, μεταξύ άλλων,

και τη διαχείριση του θέματος των ιδιωτικών περιουσιών. Το ταμείο αυτό

θα μπορούσε να ενισχυθεί μέσα από δωρεές από μεγάλους

οργανισμούς, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Στο θέμα αυτό απαιτούνται ιδιαίτερα προσεκτικοί χειρισμοί και η συνδρομή και

της Νομικής Υπηρεσίας, ώστε η ικανοποίηση αιτημάτων με τον τρόπο που θα

γίνει να μην αποτελέσει προηγούμενο για όλες τις περιοχές της Κύπρου. Μια

τέτοια εξέλιξη θα έφερνε δεδομένα στα οποία καμία Κυβέρνηση δεν θα είχε τη

δυνατότητα να ανταποκριθεί.

Διαβάστε ακόμα: Τι λένε οι υποψήφιοι για την ΑΗΚ

Αβέρωφ Νεοφύτου:

Προσωπικά έχω πολλές φορές μιλήσει με τους κατοίκους των κοινοτήτων του
Ακάμα. Γνωρίζω από πρώτο χέρι τις έγνοιες και τις ανησυχίες τους. Είναι αυτοί που
διατηρούν τον Ακάμα και είναι αυτοί που θα τον παραδώσουν στις επόμενες γενιές.
Μπορεί να συνυπάρξει ο άνθρωπος όμως με το περιβάλλον. Αυτή είναι η θέση μου.
Η ήπια, βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, προσθέτει αξία σε αυτό.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλουμε. Στόχος μας το περιβάλλον να
διατηρηθεί χωρίς να καταστρέψουμε τον άνθρωπο και τους κατοίκους.

Αντρέας Μαυρογιάννης:

Πιστεύουμε πως η ολοκλήρωση των μελετών που αφορούν την

περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση της χερσονήσου του

Ακάμα (τοπικό σχέδιο, διαχειριστικό σχέδιο Ακάμα, σχέδιο

κινήτρων αγροτικών περιοχών για περιοχή Ακάμα, εφαρμογή

μεταρρύθμισης τοπικής αυτοδιοίκησης) θα επιφέρει σοβαρές

αλλαγές επί του εδάφους. Θα χρειαστεί να εφαρμοστεί η λύση

ανταλλαγής γης ή απαλλοτρίωσης γης σε κάποιες περιπτώσεις,

ειδικά όσον αφορά τα περίκλειστα τεμάχια. Διαβεβαιώνουμε

πως οι προτάσεις μας θα θέτουν προτεραιότητα τόσο την

εξασφάλιση της βιωσιμότητας των τοπικών κοινοτήτων και των

κατοίκων τους, όσο και την περιβαλλοντική προστασία της

σημαντικού αυτής χερσονήσου. Δεν πιστεύουμε πως οι δύο

αυτοί στόχοι βρίσκονται σε σύγκρουση και θα δουλέψουμε

προς αυτό τον σκοπό.

Αχιλλέας Δημητριάδης:

Ο Ακάμας αποτελεί κληρονομιά για όλους μας, την οποία οφείλουμε να διαφυλάξουμε για τα παιδιά

μας. Θα σταθούμε απέναντι σε όσους επιδιώκουν να επέμβουν στο οικοσύστημα της χερσονήσου. Ο Ακάμας δεν είναι προς πώληση! Στηρίζω την πρόταση του Κινήματος Οικολόγων για δημιουργία διαχειριστικής επιτροπής, με τη συμμετοχή των κοινοταρχών της περιοχής, την Επίτροπο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Γεωργίας και

εμπειρογνωμόνων για την υλοποίηση ενός τοπικού σχεδίου για τον Ακάμα.

Για το υφιστάμενο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα προτείνω:

  • Να υιοθετηθούν από την κυβέρνηση οι νομικά δεσμευτικοί και ουσιώδεις όροι της Έκθεσης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και της Γνωμάτευσης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
  • Να διαφυλαχθεί η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, μέσω της προστασίας των περιοχών Natura 2000. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν ορισμένες από τις ζώνες που προτείνονται.Οι τουριστικές και οικιστικές ζώνες να μην επεκτείνονται σε περιοχές Natura 2000. Χρήση ποσοτικοποιημένων δεικτών αειφορίας όπως προτάθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος για τον σχεδιασμό της περιοχής.Αφαίρεση της πολιτικής Μεμονωμένης Κατοικίας στην Χερσόνησο του Ακάμα για να αποφευχθούν επικίνδυνες επιπτώσεις για προστατευόμενα στοιχεία της πανίδας και της χλωρίδας του τόπου μας.
  • Το κράτος θα πρέπει να απαλλοτριώσει τη γη εντός ή πέριξ του Εθνικού Πάρκου, καταβάλλοντας δίκαιη αποζημίωση στους ιδιοκτήτες. Αυτό μπορεί να γίνει υπό τη μορφή ανταλλαγής με χαλίτικη γη σε άλλη περιοχή.Προτείνω ειδικές νομοθετικές χαλαρώσεις για να απλοποιηθεί η διαδικασία αδειοδότησης και να επιτραπεί η χρήση υφιστάμενων δομών ως τόπους φιλοξενίας (BnB) εντός των καθορισμένων ζωνών ανάπτυξης. Με αυτό τον τρόπο θα παρεμποδιστεί η περαιτέρω ανθρώπινη επέμβαση στη φύση εντός του Ακάμα.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *