Παρατυπίες σε τέσσερις προστατευόμενες περιοχές με περιβαλλοντική σημασία εντοπίζει …

Παρατυπίες σε τέσσερις προστατευόμενες περιοχές με περιβαλλοντική σημασία εντοπίζει …

Ξεριζώστε, πληρώστε κατιτίς και…έννοια σας!
Παρατυπίες σε τέσσερις προστατευόμενες περιοχές με περιβαλλοντική σημασία εντοπίζει η οργάνωση BirdLife Cyprus, η οποία επισημαίνει ότι το ίδιο το κράτος δεν λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψιν τις διαδικασίες που θέτει. Οι περιοχές στις οποίες αναφέρεται η οργάνωση είναι η Μαρίνα Αγίας Νάπας, η Αλυκή Ακρωτηρίου, το φωτοβολταϊκό πάρκο στο Μενεού και το φωτοβολταϊκό πάρκο στη Σωτήρα.
Στο Μενεού για παράδειγμα όρος για την έγκριση του έργου τον Ιανουάριο 2016 ήταν να διατηρηθούν οι δεντροστοιχίες των κυπαρισσιών που βρίσκονται περιμετρικά της ανάπτυξης. Παρόλα αυτά, κατά παράβαση του όρου, κόπηκαν εκατοντάδες κυπαρίσσια τον Οκτώβριο του 2019. Στις εταιρείες φαίνεται να δόθηκε απλά ένα πρόστιμο 10.000 ευρώ. Τόσο φτηνά θέλει το κράτος να πληρώνονται οι παραβάσεις των όρων που θέτει; Αλήθεια
GREEN PRESS CYPRUS.NEWS

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *