Πρόταση νόμου για δυνητικούς δότες οργάνων: Ναι και μέσω διπλώματος οδήγησης

Η Πράσινη Ασπίδα τάσσεται υπέρ οποιουδήποτε μέτρου μπορεί να αυξήσει το μητρώο δυνητικών δοτών οργάνων το οποίο στην Κύπρο είναι πολύ φτωχό την ώρα που πολλοί συμπολίτες μας αποτείνονται σε μητρώα άλλων χωρών για να σωθούν. Ένα τέτοιο μέτρο είναι η πρόταση νόμου του προέδρου της Επ. Υγείας σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται η τροποποίηση του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε όσους αιτητές άδειας οδήγησης επιθυμούν να γίνονται δυνητικοί δότες οργάνων. Στόχος της πρότασης είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού στο θέμα αυτό, η αύξηση του αριθμού των δυνητικών δοτών οργάνων και η θεσμοθέτηση μιας εύκολης διαδικασίας που θα θέτει το ζήτημα της εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Δυνητικών Δοτών σε μεγάλο αριθμό προσώπων.

Το θέμα εξετάστηκε στη Βουλή και ο Σύνδεσμος Μεταμοσχευμένων Κύπρου χαιρέτισε την πρόταση. Θετικά προσεγγίζει την πρόταση και το Υπουργείο Υγείας, τονίζοντας, ωστόσο, πως απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή εφαρμογή της νέας τροποποιητικής νομοθεσίας είναι η εντατική και πλήρης ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών, ωστόσο «δεν συναινεί με την εν λόγω πρόταση νόμου καθώς δεν διασφαλίζεται η επαρκής ενημέρωση του ενδιαφερομένου για άδεια οδήγησης για το θέμα». Αν και όλοι οι βουλευτές συμφωνούν ότι θα πρέπει να εξευρεθούν οι τρόποι για την αύξηση των μεταθανάτιων δοτών, ωστόσο εκφράστηκαν επιφυλάξεις σε σχέση με την πρόταση νόμου του κ. Κωνσταντίνου. Επιφυλάξεις εξέφρασε και η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου. Ωστόσο όταν υπάρχει θέληση υπάρχουν τρόποι συνεπώς ας αφήσουν κάποιοι δικαιολογίες και ας προτείνουν τις λύσεις που θεωρούν νομικά και ηθικά σωστές.