Tag - μεταλλείο

Παίρνει ζωή του μεταλλείου Αμιάντου

Αλλάζει μορφή το μεταλλείο του Αμιάντου και πιστεύεται πως μέχρι το 2025 που θα ολοκληρωθούν οι εργασίες δεν θα θυμίζει καθόλου την περιοχή, η οποία για πολλά χρόνια δεν είχε ίχνος ζωής. Ήδη έχει ολοκληρωθεί και η τεχνητή λίμνη, η οποία θα αποτελεί το καταφύγιο των πουλιών. Οι φωτογραφίες από την περιοχή είναι σίγουρα εντυπωσιακές, αφού πλέον ο τρομακτικός κρατήρας του μεταλλείου αναμένεται να γίνει πόλος έλξης για τα πουλιά αλλά και το κοινό.

Το Τμήμα Δασών ολοκλήρωσε την τεχνητή λίμνη αφού πρώτα διαμόρφωσε κατάλληλα τον πυθμένα. Στο κέντρο της λίμνης έχει διαμορφωθεί νησίδα για καταφύγιο των πουλιών και στα όρια θα φυτευτεί υγρόφιλη βλάστηση.

Τα έργα στο μεταλλείου γίνονται στα πλαίσια του έργου «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας κατά την αποκατάσταση και διαχείριση του Μεταλλείου Αμιάντου-ΕΕΑGrants».

Πρόκειται επίσης να κατασκευαστούν και να τοποθετηθούν 100 τεχνητές φωλιές διαφόρων τύπων που θα ικανοποιούν τις ανάγκες διαφόρων ειδών πουλιών, πέντε σημεία παροχής πόσιμου νερού για την πανίδα, φυτεύσεις σε 10 σημεία καρποφόρων δέντρων και θάμνων για παροχή τροφής στην πανίδα, καθώς και σπορές με επιλεγμένα αγρωστώδη και άλλα είδη για εμπλουτισμό των συνθηκών διατροφής. Ακόμα θα βελτιωθούν καταφύγια νυχτερίδων και θα κατασκευαστούν ξερολιθιές για τις ανάγκες διαφόρων ειδών πανίδας – καταφύγιο και τόπος φωλιάσματος.

 

Τα έργα
Η αποκατάσταση του μεταλλείου περιλάμβανε και τη διαμόρφωση μπάζων, μεταφορά 70.000 κυβικών μέτρων επιφανειακού χώματος από τις γύρω περιοχές, φύτευση 14.000 δέντρων και θάμνων, σπορά εκατοντάδων κιλών σπόρων διαφόρων ειδών, απομάκρυνση 1000 δέντρων ξενικών ειδών και αντικατάστασή τους με ιθαγενή είδη, περιποίηση αναδασώσεων, υδροσπορά, κατασκευή κλαδοπλεγμάτων για προστασία από τη διάβρωση και άλλα.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες αναδάσωσης/αναχλόασης άρχισαν το 1996 και αυτές περιλάμβαναν μεταφορά και τοποθέτηση χώματος στα πρανή και τις αναβαθμίδες, φύτευση δασικών δέντρων και άλλων φυτών που ευδοκιμούν στην περιοχή, υδροσπορά και άλλα. Οι εργασίες αυτές αποδείχθηκαν πολύ πιο χρονοβόρες και δαπανηρές από τη διαμόρφωση των μπάζων και λόγω της μακροχρόνιας έκθεσης των διαμορφωμένων πρανών στις καιρικές συνθήκες παρουσιάστηκαν διαβρώσεις και άλλες ζημιές. Γι΄ αυτό και οι κύριες χωματουργικές εργασίες επιβραδύνθηκαν μετά το 2002 μέχρι να σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος στις εργασίες αναδάσωσης/αναχλόασης. Όπως αναφέρουν ειδικοί, τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των εργασιών επαναφοράς του περιβάλλοντος στο μεταλλείο Αμιάντου είναι εντυπωσιακά και ο επισκέπτης στην περιοχή μπορεί να διαπιστώσει από μόνος του την σημαντική βελτίωση που έχει επέλθει. Τόσο τα δασικά δέντρα όσο και τα φυτά αναπτύσσονται με τους ίδιους ή και πιο γρήγορους ρυθμούς από αυτά που βρίσκονται στο ανεπηρέαστο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Σε ότι αφορά τα είδη φυτών που χρησιμοποιούνται, αξίζει να σημειωθεί ότι προτιμούνται κυρίως ιθαγενή και ενδημικά είδη. Μεγάλη προσοχή έχει δοθεί ώστε το πολλαπλασιαστικό υλικό που χρησιμοποιείται (σπέρματα και φυτά) να προέρχεται από το ίδιο υψόμετρο και την ίδια περιοχή, γύρω από το μεταλλείο. Μεγάλη επιτυχία παρουσιάζουν η τραχεία πεύκη, ο αόρατος του Τροόδους,το άλυσσον το κυπριακό, η σπατζιά, οι ξυσταρκές, η εσκόλτζια, το ρούδι και άλλα. Συνολικά χρησιμοποιούνται πάνω από 20 διαφορετικά είδη φυτών με στόχο να δημιουργηθεί μια μεικτή φυτοκοινωνία που προσφέρει οικολογικά πλεονεκτήματα.