«Παγίδα» η λίμνη Παραλιμνίου

Στα όρια της λίμνης Παραλιμνίου βρίσκεται ένα ιδιωτικό περιβόλι με την περίφραξη του να είναι γεμάτη με δίκτυα ψαρέματος. Ενδεχομένως να τοποθετήθηκαν για αποτροπή τυχόν φιδιών να μπουν στο περιβόλι συμπεριλαμβανομένου όλων των ακίνδυνων ερπετών της περιοχής αλλά και του σπάνιου νερόφιδου που ζει μερικά μέτρα δίπλα. Η χρήση δικτύων ωστόσο αποτελεί ποινικό αδίκημα οπουδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο χρησιμοποιείται, ιδιαίτερα σε μια τόσο ευαίσθητη οικολογικά περιοχή όπου δεκάδες ζώα παγιδεύονται στα δίκτυα και θανατώνονται άδικα.

Τη λίμνη Ορόκλινης και τα μάτια σας

Πρασίνισε λόγω ευτροφισμού η λίμνη της Ορόκλινης, ένας από τους εφτά φυσικούς υδροβιότοπους του νησιού. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, ωστόσο φέτος ξεκίνησε πολύ νωρίτερα και πριν καλά – καλά ζεστάνει ο καιρός. Λόγω του ευτροφισμού εμφανίζονται σοβαρά προβλήματα στην ποιότητα του νερού, μεταβάλλεται η χλωρίδα και η πανίδα, ενώ μειώνεται η αισθητική αξία του περιβάλλοντος. Βάσει της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Πουλιά, η λίμνη Ορόκλινης έχει καθοριστεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (CY6000010) για δύο σημαντικά είδη πουλιών που φωλιάζουν εκεί, τον Καλαμοκαννά Himantopus himantopus και την Πελλοκατερίνα Vanellus  spinosus, τα οποία ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας για τα Πουλιά. Επίσης, βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας για τους οικοτόπους, έχει καθοριστεί Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) (CY6000011) για την αλοφυτική της βλάστηση. Ακόμα, είναι ένας από τους 3 υδροβιότοπους όπου εφαρμόζεται η κοινοτική νομοθεσία (Acquis communaitaire), οι άλλοι δύο είναι η λίμνη Παραλιμνίου και οι αλυκές Λάρνακας.