Φωλιάζουν 95 είδη πουλιών στην Κύπρο, τα 39 είδη απειλούνται

Στην Κύπρο φωλιάζουν τακτικά 95 είδη πουλιών, εκ των οποίων περισσότερα από 39 είναι είδη που έχουν υποστεί σημαντικές μειώσεις και αντιμετωπίζουν απειλές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Διατήρησης Πουλιών που δημοσίευσε το BirdLife International και που συνοψίζει την κατάσταση διατήρησης 541 ειδών άγριων πουλιών σε 50 ευρωπαϊκές χώρες και εδάφη.

Ο κατάλογος στοχεύει να βοηθήσει τις εθνικές κυβερνήσεις να εντοπίσουν εύκολα τα είδη που χρειάζονται επειγόντως προσοχή και προστασία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην Κύπρο φωλιάζουν τακτικά 95 είδη πουλιών, εκ των οποίων περισσότερα από 39 (40%) είναι είδη που έχουν υποστεί σημαντικές μειώσεις και αντιμετωπίζουν απειλές σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Species of European Conservation Concern, SPEC).
Είδη που απειλούνται σε παγκόσμιο επίπεδο και είτε φωλιάζουν ή διαχειμάζουν στην Κύπρο περιλαμβάνουν τη Νερομπεκάτσα Numenius arquata, την Κουντούρα Aythya ferina και την Βαλτόπαπια Aythya nyroca, η οποία φωλιάζει στο Λιβάδι Ακρωτηρίου, μια περιοχή η οποία έχει αποκατασταθεί πρόσφατα.
Η Κύπρος είναι επίσης σημαντική για είδη που απειλούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όπως η Κράγκα Coracias  garrulus, η Δακκανούρα Lanius nubicus, το Περτίτζι Alectoris chukar και η Φραγκολίνα Francolinus francolinus, για την οποία η Κύπρος κατέχει περισσότερο από το
του συνολικού Ευρωπαϊκού πληθυσμού.
Στη λίστα προστίθεται επίσης και ο ενδημικός μας Τρυπομάζης Sylvia melanothorax, του οποίου ο πληθυσμός έχει μειωθεί κατά 5 – 25% τα τελευταία χρόνια.
Ο Μάρτιν Χέλλικαρ, Διευθυντής του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου είπε  ότι «από τον ενδημικό μας Τρυπομάζη, μέχρι την παγκοσμίως απειλούμενη Βαλτόπαπια και τα παρυδάτια που διαχειμάζουν στους υγρότοπους του νησιού, το καθήκον μας γίνεται αμέσως εμφανές».
«Η δημοσίευση αυτή φέρνει στο προσκήνιο είδη τα οποία η Κύπρος έχει ευθύνη να προστατεύσει σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Δημοσιεύσεις σαν κι αυτές πρέπει να είναι ο καθοδηγητικός παράγοντας των προσπαθειών μας για διατήρηση των ειδών αυτών και των περιοχών από τις οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό», ανέφερε.