Φωτοβολταϊκό σύστημα εγκατέστησε o OHE στη νεκρή ζώνη

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

Φωτοβολταϊκό σύστημα εγκατέστησε o OHE στη νεκρή ζώνη

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

Φωτοβολταϊκό σύστημα για την παραγωγή ηλεκτρισμού που μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και το κόστος λειτουργίας των γραφείων του, εγκατέστησε στα υποστατικά του στην πράσινη γραμμή το Πρόγραμμα Αναπτύξεως των Ηνωμένων Εθνών – Δράση για Συνεργασία και Εμπιστοσύνη (UNDP-ACT).

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι μετά το τραγικό συμβάν στο Μαρί, που υπογράμμισε πόσο επισφαλής είναι η κατάσταση ενεργειακής ασφάλειας στο νησί, και εφαρμόζοντας μια μελέτη του Προγράμματος ‘Κύπρος 2015’ για τα θέματα αειφόρου ανάπτυξης στην Κύπρο, το UNDP-ACT αποφάσισε να υποστηρίξει την προσπάθεια προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εφάρμοσε με επιτυχία ένα πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου 15 ΚW στα υποστατικά του, έναντι δαπάνης 30,000 δολαρίων. Συμπληρώνεται ότι ο Διευθυντής του UNDP-ACT Christopher Louise δήλωσε ότι «πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μετριάσουμε τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, χρησιμοποιώντας πιο σύγχρονες, ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες, όπως τα φωτοβολταϊκά για παραγωγή ηλεκτρισμού και για θέρμανση νερού».

Πρόσθεσε ότι το Περιφερειακό Γραφείο του Προγράμματος Αναπτύξεως, συμμετέχοντας στην προσπάθεια αυτή, έχει διαθέσει ποσό 100.000 δολαρίων το 2011 για βοηθήσει τα γραφεία του να εγκαταστήσουν ηλιακά πάνελ. Να σημειωθεί ότι έρευνες για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έδειξαν ότι κτίρια του Προγράμματος Ανάπτυξης είναι υπεύθυνα για το 37% όλων των εκπομπών αερίων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ότι τα κτίρια είναι η μεγαλύτερη πηγή εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων, μετά από τα ταξίδια. 

Share this post