Εγκρίνουν χωρίς να γνωρίζουν… – H ΘΕΣΗ ΜΑΣ

ERgostasio

Εγκρίνουν χωρίς να γνωρίζουν… – H ΘΕΣΗ ΜΑΣ

Εγκρίνουν χωρίς να γνωρίζουν…

ERgostasio

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες δεν έσκυψαν το κεφάλι και μίλησαν με συλλογή υπογραφών για τις αποθήκες εκρηκτικών και ραδιενεργών στην Αραδίππου. Aντίδρασαν δυναμικά στην απόφαση της κυβέρνησης, η οποία με απαράδεκτο τρόπο και χωρίς δημόσια διαβούλευση επέτρεψε την εγκατάσταση των εταιρειών Schlumberger και Halliburton στη Β’ Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου. Στην περίπτωση της Halliburton μάλιστα χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί καν οι απαιτούμενες άδειες!

Το θέμα αφορά σαφώς παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως το δικαίωμα στην υγεία και την ασφάλεια με την εγκατάσταση των αποθηκών χημικών σε κατοικημένη περιοχή. Είναι ολοφάνερη η παραβίαση του δικαιώματος του πολίτη για συμμετοχή στις διαδικασίες (δημόσια διαβούλευση) και η παραβίαση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Σεβέζο 2, η οποία  υποχρεώνει τις ευρωπαϊκές χώρες να εντοπίσουν τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις κινδύνου και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και τον περιορισμό των συνεπειών τους επί του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

Και η Δημοτική αρχή πώς έχει ενεργήσει για το εν λόγω θέμα; Είναι να φρίττεις ακούγοντας πως ο Δήμαρχος Αραδίππου παραδέχτηκε ενώπιον οργισμένων πολιτών ότι αρχικά δεν του είχε αναφερθεί το θέμα των ραδιενεργών υλικών και των εκρηκτικών και ότι ουσιαστικά δεν είχε ιδέα για το είδος των εργασιών των μονάδων αυτών. Κατά συνέπεια δεν μπορούσε να ξέρει και τους κινδύνους που απειλούν τόσο την περιοχή όσο και τη Λάρνακα. Εύλογο λοιπόν το ερώτημα που απορρέει: Γιατί έδωσε έστω και την αρχική έγκριση χωρίς να γνωρίζει; Πόσα πια πρέπει σε αυτόν τον τόπο να συμβούν για να σταματήσει η κάθε άγνοια να ισοδυναμεί με απαλλαγή από την όποια ευθύνη;

Τέτοιες βαριές βιομηχανίες δεν έχουν θέση μέσα σε οικιστική περιοχή! Στις πολιτισμένες και ευνομούμενες χώρες του κόσμου τέτοια έργα γίνονται σε ασφαλή απόσταση από οικιστικές ζώνες και κατοικημένες περιοχές! Εξάλλου η περιοχή ορίζεται ως Βιομηχανική Ζώνη Β, γεγονός που δεν επιτρέπει τη χωροθέτηση μονάδων βαριάς βιομηχανίας!

Το κράτος και οι τοπικές αρχές οφείλουν να προστατεύουν τους πολίτες τους! Οφείλουν να θυμηθούν ότι μια σειρά βιομηχανικών και γενικότερα τεχνολογικών ατυχημάτων σε όλο το κόσμο έχουν καταστήσει την ασφάλεια δραστηριοτήτων όπως αυτές των συγκεκριμένων εταιρειών ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό της. Ανταποκρινόμενοι στην αναγκαιότητα που παρουσιάστηκε, πολλοί διεθνείς Οργανισμοί έχουν εκδώσει μία σειρά από Οδηγίες, Συμβάσεις και Κανονισμούς για την προώθηση της ασφάλειας, αποτροπής των ατυχημάτων και διαδικασιών προστασίας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, στη περίπτωση που αυτά συμβούν. Έτσι η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης  εξέδωσε το 1982 την Κοινοτική Οδηγία 82/501/EK, γνωστότερη ως Οδηγία Σεβέζο, με την οποία καθόριζε μέτρα και περιορισμούς για την αντιμετώπιση των κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης, όπως πυρκαγιές, εκρήξεις, διαρροές τοξικών και επικινδύνων αερίων σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Σήμερα η Οδηγία αυτή έχει αναθεωρηθεί και ισχύει η Κοινοτική Οδηγία 96/82/EK, γνωστότερη ως Οδηγία Σεβέζο ΙΙ, η οποία μαζί με την τροποποίηση της (2003/105/ΕΚ) έχουν διευρυμένο πεδίο εφαρμογής.

Η Κύπρος, το ξέφραγο αμπέλι που πεισματικά παλεύετε να διατηρήσετε, έχει υπογράψει και κυρώσει την εν λόγω οδηγία, κύριοι!

Share this post