Προστασία του δάσους που τρώει… το CO2

kalidonia

Προστασία του δάσους που τρώει… το CO2

kalidonia

Ο ρόλος του μανγκρόβιου δάσους είναι βασικός εξαιτίας της δυνατότητάς του να μετατρέπει το CO2 της ατμόσφαιρας σε οργανικό υλικό. Η Νέα Καληδονία διαθέτει περίπου 35.000 εκτάρια μανγκρόβιων δασών στα εδάφη της.

Το μανγκρόβιο είναι είδος παραθαλάσσιου δάσους με θαμνοειδή (και όχι μόνο) βλάστηση, που φυτρώνει στις άκρες των παράκτιων περιοχών, κυρίως στην τροπική ζώνη. Το οικοσύστημα αυτό, πλούσιο σε βιοποικιλότητα απειλείται, καθώς υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο, σε παγκόσμιο επίπεδο, εξαφανίζεται το 1 με 2 % των συγκεκριμένων δασών.

Τα δάση αυτά λειτουργούν ως αποθήκες CO2. Οι επιστήμονες, όμως, δεν γνωρίζουν ακριβώς τις ποσότητες διοξειδίου που δεσμεύονται και που εκπέμπονται από το οικοσύστημα τους. Κάποια στοιχεία (εδάφη και νερό) θα μπορούσαν να λειτουργούν σαν πηγές εκπομπής CO2.

Για τον λόγο αυτό θα γίνουν μετρήσεις στο νερό, στο έδαφος αλλά και το φύλλωμα της βλάστησης για να κατανοήσουν τι ακριβώς συμβαίνει με τις Κλιματικές Αλλαγές και τη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου. Το Ίδρυμα της Air Liquide αποφάσισε να στηρίξει, με 120.000 ευρώ, για 2 χρόνια, τις εργασίες του Ινστιτούτου Έρευνας για την Ανάπτυξη, ενός ευρωπαϊκού οργανισμού έρευνας με έδρα τη Μασσαλία στη Γαλλία.

Share this post