Τράπεζα Κύπρου: Αυστραλία τέλος!

7941799_1b_logo

Τράπεζα Κύπρου: Αυστραλία τέλος!

7941799_1b_logoΣτην πώληση της θυγατρικής της τράπεζας στην Αυστραλία προχωρά η Τράπεζα Κύπρου, η οποία υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με τη Bendigo and Adelaide Bank, με το τίμημα της πώλησης να ανέρχεται στα 100 εκατ. ευρώ.

Η Bank of Cyprus Australia (BOCA) ιδρύθηκε το 2000 και σήμερα λειτουργεί 14 καταστήματα, εξυπηρετώντας κυρίως ιδιώτες και επιχειρήσεις της κυπριακής και ελληνικής παροικίας της Αυστραλίας. Προστίθεται ότι στις 30 Σεπτεμβρίου 2011, η τράπεζα είχε σύνολο δανείων, όσο και σύνολο καταθέσεων, περίπου 969 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, η πώληση της BOCA, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Φεβρουαρίου 2012, θα έχει θετική επίδραση 250 εκατ. ευρώ περίπου στα ρευστά διαθέσιμα, ενώ εξίσου θετική εκτιμάται η επίδραση στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος.

Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρεται σε εκτιμήσεις για θετική συνεισφορά της τάξης των 77 εκατ. στο προσωρινό κεφαλαιακό απόθεμα (capital buffer) της Τράπεζας Κύπρου, όπως υπολογίστηκε στην Κεφαλαιακή Άσκηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Προστίθεται ότι το κέρδος του Συγκροτήματος από την πώληση υπολογίζεται σε περίπου 8 εκατ. ευρώ, ενώ η πώληση υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων εποπτικών Αρχών της Αυστραλίας και της Κύπρου.

Επίσης αναφέρεται ότι η απόφαση για πώληση της θυγατρικής τράπεζας ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του Συγκροτήματος για την περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυσή του και αύξηση των ρευστών διαθεσίμων του.

Συμπληρώνεται ότι η Ανώτατη Διεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου έκριναν πως η πώληση της θυγατρικής τράπεζας στην Αυστραλία είναι προς το συμφέρον των μετόχων του Συγκροτήματος.

Προστίθεται ότι με τη Bendigo διασφαλίζεται και το συμφέρον των πελατών και του προσωπικού της BOCA, καθώς αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες περιφερειακές τράπεζες της Αυστραλίας, με 1,4 εκατ. πελάτες και σύνολο ενεργητικού άνω των 38 δισ. ευρώ.

Πρόθεση της Bendigo είναι η διακράτηση της BOCA ως ξεχωριστής οντότητας που θα εξυπηρετεί τις τραπεζικές ανάγκες της κυπριακής και ελληνικής κοινότητας στην Αυστραλία, καταλήγει η ανακοίνωση.

Share this post