Συνέντευξη με το βουλευτή Σόλωνα Κασίνη

Συνέντευξη με το βουλευτή Σόλωνα Κασίνη

«Να σχεδιάσουμε από την αρχή μια νέα ενεργειακή πολιτική»

«Παράλληλα και με την έλευση του φυσικού αερίου, να σχεδιάσουμε από την αρχή μια νέα ενεργειακή πολιτική με όφελος για τον πολίτη, εντάσσοντας στο πλάνο μας και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας, ρυθμίζοντας παράλληλα και το θέμα των τιμών των καυσίμων», αναφέρει στη συνέντευξή του στην «Πράσινη Ασπίδα» ο βουλευτής Λευκωσίας του ΔΗΣΥ Σόλωνας Κασίνης. Ο ίδιος πιστεύει ότι «το φυσικό αέριο μπορεί να αποτελέσει μια γερή βάση για λύση του Κυπριακού, καθώς και το «θεμέλιο λίθο» για την οριστική θωράκιση της χώρας μας από οικονομική ή άλλη κρίση. Επίσης, ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της βουλής, μιλά στην «ΠΑ» και για τα βαθιά αίτια που οδήγησαν στην περιβαλλοντική καταστροφή της Σολέας, αλλά και για το ενδεχόμενο απόδοσης ευθυνών.

Συνέντευξη στον ΠΑΥΛΟ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Στις 22 Ιουλίου θα λήξει η διορία των ενδιαφερομένων να υποβάλουν τις προτάσεις τους για χορήγηση αδειών για γεωτρήσεις στα τεμάχια 6,8 και 10. Συνεχίζετε ακόμη να θεωρείτε πολύ τολμηρή την απόφαση της κυβέρνησης για διεξαγωγή του 3ου γύρου αδειοδοτήσεων;

Μέχρι τότε θα πρέπει να αναμένουμε για να δούμε κατά πόσο το μεγάλο ενδιαφέρον από διεθνείς εταιρείες, που φέρεται ότι υπάρχει σήμερα, θα εκδηλωθεί και με πραγματικές προτάσεις που θα είναι και συμφέρουσες για την Κύπρο. Όπως ανέφερα και σε παλαιότερες συνεντεύξεις, η απόφαση της Κυβέρνησης για διεξαγωγή 3ου γύρου αδειοδοτήσεων, κρίνοντας τη χρονική στιγμή που αυτή πάρθηκε, ήταν τολμηρή. Από τη μία είναι οι διεθνώς χαμηλές τιμές του πετρελαίου που δεν επιτρέπουν στις εταιρείες να διαθέσουν μεγάλα ποσά σε ερευνητικές δραστηριότητες και από την άλλη έχουμε τις τρέχουσες διακοινοτικές συνομιλιες για το Κυπριακό. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες σχετικά με το τι ενδεχομένως να ελέχθη μεταξύ των δύο μερών για το όλο θέμα. Η θέση μου σε κάθε περίπτωση είναι ότι η Κυβέρνηση όφειλε να αξιολογήσει όλα τα δεδομένα και πιστεύω ότι έχει αξιολογήσει τα δεδομένα, στα πλαίσια και της απόφασης που έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο για να προχωρήσει στην προκήρυξη του 3ου γύρου αδειοδοτήσεων.

Χωρίς τη λύση του Κυπριακού θα μπορούσε να αξιοποιηθεί το φυσικό αέριο;

Συνεχής στόχος μας πρέπει να είναι η αναπτυξιακή μας προοπτική μέσα από την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών μας πλεονεκτημάτων και ειδικά των υδρογονανθράκων. Ώστε το αποτέλεσμα να έχει νόημα και για τον απλό πολίτη και για τον επιχειρηματία και για τη διεθνή θέση της χώρας μας. Με τη σωστή αξιοποίησή του, το φυσικό αέριο μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους της ενέργειας σε πολλούς τομείς. Επίσης, το φυσικό αέριο μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη και προσέλκυση επενδύσεων και να κτίσει ισχυρές, μακρόχρονες διεθνείς συμμαχίες. Το φυσικό αέριο μπορεί επίσης να αποτελέσει μια γερή βάση για λύση του Κυπριακού, αλλά και μια πολύτιμη πλατφόρμα βιώσιμης και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, το «θεμέλιο λίθο» για την οριστική θωράκιση της χώρας μας από οικονομική ή άλλη κρίση. Η μεγαλειώδης προσπάθειά του να καταστούμε μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή χώρα, να βρούμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του εθνικού θέματος και να θεωρούμαστε σοβαροί και αξιόπιστοι σε φίλους, συμμάχους και στην ευρύτερη περιοχή, αναγνωρίζεται πλέον από όλους που προσδοκούν σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού και βεβαίως μια ενιαία Κύπρο. Η λύση του Κυπριακού θα βοηθούσε στην αξιοποίηση του φυσικού αερίου, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τυχόν παράνομες παρεμβάσεις και διεκδικήσεις της Τουρκίας. Αυτό όμως δεν μπορεί να αποκλείει τις νόμιμες ενέργειες της Κύπρου και την απολύτως θεμιτή εκμετάλλευση του φυσικού αερίου. Είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα που αναγνωρίζεται διεθνώς από όλους. Από την άλλη πλευρά, η παραγωγή και αξιοποίηση του φυσικού αερίου θα ενισχύσει τη θέση της Κύπρου και σε πολιτικό / γεωστρατηγικό επίπεδο, ώστε να μπορεί να διαπραγματεύεται με καλύτερους όρους.

Πολλοί πιστεύουν ότι τελικά, ίσως να είναι ασύμφορη η αξιοποίηση του φυσικού αερίου και των κοιτασμάτων πετρελαίου. Και αυτό λόγω της πτώσης της τιμής στη διεθνή αγορά και του υψηλού κόστους που συνεπάγεται η εξόρυξη και η μεταφορά του στις μεγάλες αγορές.

Όσον αφορά την πτωτική τάση στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι αυτό επηρεάζει σε κάποιο βαθμό και τις τιμές του φυσικού αερίου. Είναι όμως επίσης γεγονός ότι αυτά τα επίπεδα τιμών δεν θα παραμείνουν χαμηλά για πάντα. Αναμένεται ότι, μέχρι να αρχίσει η παραγωγή φυσικού αερίου από το «Αφροδίτη», ενδεχομένως να ανακάμψουν οι τιμές. Επιπλέον, τα συμβόλαια πώλησης φυσικού αερίου είναι κυρίως μακροχρόνια και ως εκ τούτου η τιμή του φυσικού αερίου που θα εμπορεύεται μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων δεν θα επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τις σημερινές τιμές, σε αντίθεση βέβαια με τις απευθείας πωλήσεις ή τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια. Πέραν από την προοπτική για εξαγωγές στις διεθνείς αγορές, υπάρχει η δυνατότητα καθώς και το απαιραίτητο δυναμικό για χρήση του φυσικού αερίου (και πετρελαίου) στην εγχώρια αγορά και στις βιομηχανίες μας. Μπορεί, στο άμεσο μέλλον, το φυσικό αέριο να αξιοποιηθεί για την παραγωγή μεθανόλης αλλά και στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ μακροπρόθεσμα να χρησιμοποιηθεί σε βιομηχανίες, στα νοικοκυριά αλλά και στις μεταφορές.

Διαβλέπετε κάποιους σοβαρούς στόχους της Κύπρου στην εσωτερική αγορά, τόσο όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά, αιολικά πάρκα); Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, κατά την εκτίμησή σας, όσον αφορά αυτή την προσπάθεια;

Το φυσικό αέριο μπορεί, έπειτα από την παραγωγή και χρήση του στην εγχώρια βιομηχανία, σιγά σιγά να αρχίσει να εφαρμόζεται και σε άλλους τομείς, όπως στην αυτοκινήση, στον οικιακό τομεά, στον γεωργικό τομέα κτλ. Παράλληλα, ο τομέας των ΑΠΕ στην Κύπρο είναι ένας τομέας όπου υπάρχει μεγάλο δυναμικό αξιοποίησης και άρα μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να δοθεί επίσης έμφαση προς ένα αναβαθμισμένο ρόλο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι η Κύπρος βρίσκεται σε σημείο όπου οριακά ξεπερνά τον ενδιάμεσο (μη δεσμευτικό) στόχο ανά έτος σε ότι αφορά τη διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή. Ενδεικτικά, για το 2015, η διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή ήταν στο 8,5% (σε σχέση με τον ενδιάμεσο στόχο του 8,4% για το 2015), ενώ η συνεισφορά των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας για το 2014 ήταν στο 8,7% (σε σχέση με τον ενδιάμεσο στόχο του 7.45% για το 2015-2016). Ο εθνικός (υποχρεωτικός) στόχος για την Κύπρο έχει οριστεί στο 13% συνεισφορά των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2020, ενώ ο αντίστοιχος στόχος που αφορά τη διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή έχει οριστεί στο 16% μέχρι το 2020. Άρα φαίνεται ότι μπορεί να βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι εντός των επόμενων ετών αναμένεται να υλοποιηθούν και άλλα μεγάλα πάρκα ΑΠΕ, κυρίως φωτοβολταϊκά / ηλιοθερμικά και αιολικά, εντούτοις όμως δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε, αφού απέχουμε κατά πολύ ακόμη από τους στόχους του 2020. Πρέπει, παράλληλα και με την έλευση του φυσικού αερίου, να σχεδιάσουμε από την αρχή μια νέα ενεργειακή πολιτική με όφελος για τον πολίτη, εντάσσοντας στο πλάνο μας και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας, ρυθμίζοντας παράλληλα και το θέμα των τιμών των καυσίμων.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής θα ασχοληθεί με το θέμα των πυρκαγιών σε Αργάκα και Σολέα;

Αρχικά, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη Συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής στις 23/06/2016, έγινε ειδική αναφορά στις πρόσφατες πυρκαγιές στην περιοχή Σολέας και στους δασοπυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Όσον αφορά το πιο πάνω ερώτημα σας, σας πληροφορώ ότι με απόφαση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για Αυτεπάγγελτη Εξέταση, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος συνεδρίασε εκτάκτως από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών στις 30/06/2016, για τη συζήτηση του θέματος «Οι συνέπειες των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών. Μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης.». Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν οι Υπουργοί Οικονομικών, Εσωτερικών, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο Αρχηγός Αστυνομίας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας, ο Διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, ο Αναπλ. Διοικητής της Πολιτικής Άμυνας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών και ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτών των καταστροφών, τι νομίζετε ότι έφταιξε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε;

Σίγουρα έπαιξαν ρόλο πολλοί και διάφοροι παράγοντες, ορισμένοι ελεγχόμενοι και άλλοι μη ελεγχόμενοι. Πρέπει όλοι μας να αποδεχτούμε το γεγονός ότι ήταν μια άτυχη στιγμή που, όπως εκτυλίχθηκε μέσα από την κακή συγκυρία γεγονότων και παράγοντων (ανθρώπινων και φυσικών), οδήγησε σε μεγάλη καταστροφή. Τέτοια γεγονότα και τέτοιοι παράγοντες πιστεύω ήταν το δύσβατο της περιοχής, οι δυνατοί κατά διαστήματα ανέμοι, οι πολλές, διάσπαρτες και απόμακρες εστίες πυρκαγιάς, το πυκνό δάσος, οι παρακείμενες κατοικημένες περιοχές (που έπρεπε πρωτίστως να προστατευθούν), η εμπλοκή πολλών και διαφορετικών ειδικοτήτων/σωμάτων στη δασοπυρόσβεση (που έκανε δυσκολότερο το έργο του συντονισμού και επικοινωνίας), η απώλεια ενός έγκαιρου μηχανισμού πρόληψης μεγάλης πυρκαγιάς και ενός ολοκληρωμένου πλάνου αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων, η κακή ίσως εκτίμηση της αρχικής κατάστασης και λανθασμένη πρόβλεψη της μετεξέλιξης της πυρκαγιάς, η απουσία κατάλληλων αντιπυρικών ζωνών (ειδικότερα περιμετρικά των κατοικημένων περιοχών), η απουσία κατάλληλου αριθμού πτητικών μέσων σε συνδυασμό με την αργοπορία στην άφιξη τέτοιας μορφής βοήθειας από το εξωτερικό (ενώ πολύ ορθά και έγκαιρα η Κυβέρνηση ζήτησε εξωτερική βοήθεια), η απουσία ετοιμότητας αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων, η απώλεια διαπαιδαγώγησης και επιμόρφωσης του κοινού σε θέματα πρόληψης δασοπυρκαγιάς και δασοπυρόσβεσης (ιδιαίτερα των κατοίκων ορεινών και ημιορεινών δασικών περιοχών) και η κακή ίσως προετοιμασία όλων μας στην αντιμετώπιση κρίσεων και μεγάλων καταστροφών. Πρέπει όμως να αναγωρίσουμε το ηρωϊκό έργο των δασοπυροσβεστών, εθελοντών, κατοίκων και άλλων που συνέβαλαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, που καμία εύθυνη δεν μπορεί να έχουν για τα πιο πάνω.

Κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες;

Θα πρέπει να δούμε πρώτα πού θα καταλήξουν και τι θα καταδείξουν οι όποιες έρευνες γίνουν σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς. Εάν χρειαστεί και όπου υπάρχει τέτοιο ζήτημα, θα πρέπει όντως να αποδοθούν ευθύνες. Πρωτίστως όμως, θα πρέπει να αποκατασταθεί η ζημιά που έγινε στο φυσικό περιβάλλον και να αποζημειωθούν όπου έχουν πληγεί, οι πολίτες και ιδιωτικές περιουσίες, μέσα από τα σχετικά μέτρα και δράσεις που θα αποφασίσουν οι αρμόδιοι. Επίσης, χρειάζεται να γίνουν ουσιαστικά βήματα και να υιοθετηθούν συγκεκριμένες δράσεις, ως προς την πρόληψη/αποφυγή τέτοιων μεγάλων πυρκαγιών στο μέλλον.

Share this post