Συνέντευξη στην «ΠΑ» του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Συνέντευξη στην «ΠΑ» του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Mάριος Δημητριάδης: «Νέα έργα στους επόμενους μήνες»

Βασική στρατηγική επιλογή οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

DEMETRIADES-ASPIDA

Βασική στρατηγική επιλογή μας είναι οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για έργα, δηλώνει ο Υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης, σε συνέντευξή του στην «ΠΑ». Σχεδόν δεκαπέντε μήνες μετά την ανάληψη των ηνίων του Υπουργείου Μεταφορών, είναι εμφανές ότι η τεχνοκρατική αντίληψη και εμπειρία του οικονομολόγου πριμοδοτούν συγκεκριμένες πολιτικές. Θέτει επί τάπητος νέα θέματα και προτάσεις, όπως ο εκμοντερνισμός της πολιτικής εγγραφής πλοίων και η ανάπτυξη της πολιτικής του one stop shipping shop. Ο Μάριος Δημητριάδης τονίζει επίσης μεταξύ άλλων ότι «οι δημόσιες συγκοινωνίες στην Κύπρο, μέσω της λειτουργίας του νέου συστήματος μεταφορών το οποίο εφαρμόστηκε στις 5/7/2010, δεν έχουν πετύχει τους στόχους που είχαν τεθεί εξαρχής» και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον εκσυγχρονισμό τους μέσω συγκεκριμένων μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων του Υπουργείου. Τις αλλαγές στη Ναυτιλία τις θεωρεί μονόδρομο, με σκοπό να ξεφύγει από το καθεστώς στασιμότητας των τελευταίων χρόνων. Αλλαγή πλεύσης και στη διαχείριση των λιμανιών: «τέλος του 2015 με πρώτο τρίμηνο του 2016, θα αναλάβουν ο/οι επιτυχών/όντες επενδυτής/ές τη διαχείριση του λιμανιού Λεμεσού».

Συνέντευξη στον Παύλο Νεοφύτου

Κρατάτε τα ηνία του κατ’ εξοχήν αναπτυξιακού υπουργείου, το οποίο ουσιαστικά στερείται κονδυλίων. Πώς θα προωθήσει την ανάπτυξη στον τόπο;

Είναι γεγονός ότι η οικονομική κρίση και ιδιαίτερα σε συνθήκες ύφεσης έχει συρρικνώσει τον αναπτυξιακό κρατικό προϋπολογισμό. Ο τομέας των δημοσίων έργων έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό, όπως φυσικά έχουν επηρεαστεί όλοι οι τομείς που εξαρτούνται σχεδόν αποκλειστικά από τη διάθεση χρηματοδότησης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μεγαλύτερο τμήμα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το Τμήμα Δημοσίων Έργων με την κατεξοχήν αρμοδιότητα στην ανάπτυξη και υλοποίηση των δημοσίων έργων είδε τους αναπτυξιακούς προϋπολογισμούς του να συρρικνώνονται από τα 114€ εκ το 2011 στα 31€ εκ το 2015.

Δεν θέλω ωστόσο να είμαι απαισιόδοξος. Κάθε άλλο. Είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια θα διατεθούν περισσότεροι χρηματοδοτικοί πόροι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι πρόσφατες εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας για νέα έργα ήταν προς αυτή την κατεύθυνση και αναμένουμε ότι εντός των επόμενων λίγων μηνών θα προχωρήσουν αρκετά νέα έργα τα οποία θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη.

Παράλληλα πρέπει να τονίσω ότι κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης για τα οικονομικά του τόπου περιόδου, δεν μείναμε με σταυρωμένα τα χέρια. Δώσαμε έμφαση στη μεγιστοποίηση των οφελών για τους πολίτες από τα διαθέσιμα κονδύλια μέσα από την ορθολογιστική επιλογή των έργων που προωθούμε και με γνώμονα την προκαθορισμένη στρατηγική μας.

Καταβάλλεται επίσης, μεγάλη προσπάθεια για αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι τα Διαρθρωτικά Ταμεία και ο Κανονισμός Συνδέοντας την Ευρώπη για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα.

Τέλος, βασική στρατηγική επιλογή μας είναι η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα και επενδυτών από την Κύπρο και το εξωτερικό σε έργα που μπορεί να είναι πιο αποδοτική η κατασκευή και λειτουργία τους από τον ιδιωτικό τομέα. Στα πλαίσια αυτά έχουν μεγιστοποιηθεί οι προσπάθειες μας για χρήση σύγχρονων μεθοδολογιών ανάπτυξης δημόσιων έργων μέσα από την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στα πλαίσια των Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (Public Private Partnerships) ή και των Συμβάσεων Αδειών Χρήσης Γης (Land License Agreements).

DROMOI

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Πώς αξιολογείτε τις δημόσιες συγκοινωνίες της Κύπρου και ποιες άλλες σκέψεις κάνετε επ’ αυτού;

Οι δημόσιες συγκοινωνίες στην Κύπρο, μέσω της λειτουργίας του νέου συστήματος μεταφορών το οποίο εφαρμόστηκε στις 5/7/2010, δεν έχουν πετύχει τους στόχους που είχαν τεθεί εξαρχής. Αυτό οφείλεται τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς λόγους. Πέντε χρόνια μετά την εφαρμογή του συστήματος δεν υπήρξε η ανάλογη ανταπόκριση από το επιβατικό κοινό καθώς το προϊόν δεν θεωρήθηκε ελκυστικό. Συγκεκριμένα δεν υπήρξε το ανάλογο βάθος στην ανανέωση του στόλου των συμβαλλόμενων εταιρειών, δεν εφαρμόστηκε το σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης στόλου και σύστημα εισιτηρίων, δεν υπήρξε η ανάλογη παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των διαδρομών, δεν εφαρμόστηκαν τα ανάλογα μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης που θα υποβοηθούσαν το λεωφορείο να είναι ένα σύγχρονο μέσο μεταφοράς.

Η προσπάθεια του ΥΜΕΕ είναι προς τον εκσυγχρονισμό του συστήματος και έχουν τεθεί οι ανάλογοι στόχοι μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι. Ως μεσοπρόθεσμοι στόχοι έχουν τεθεί:

·η σε μεγάλο βαθμό ανανέωση του Στόλου των λεωφορείων πάντα μέσα στα πλαίσια της οικονομικής πραγματικότητας

·η βελτίωση των υποδομών οι οποίες σε συνδυασμό με την εφαρμογή έξυπνων συστημάτων διαχείρισης-παρακολούθησης στόλου και συστήματος εισιτηρίων θα μπορεί να προσθέσει αξία στην υφιστάμενη υπηρεσία

·η βελτιστοποίηση των υφιστάμενων διαδρομών και δημιουργία καινούργιων διαδρομών με στόχο πάντα την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Ως μακροπρόθεσμος στόχος τέθηκε η πλήρης αναδιάρθρωση του συστήματος των Μεταφορών με την βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού με την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσίας από τους αναδόχους τόσο σε επίπεδο δρομολογίων και υποδομής όσο και σε θέματα ασφάλειας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη τρέχει η αξιολόγηση των προσφορών για την εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης στόλου και των συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων. Έχει ταυτόχρονα ολοκληρωθεί η μελέτη βελτιστοποίησης των διαδρομών και είμαστε στο στάδιο υλοποίησης της. Τέλος, είμαστε σε προχωρημένο στάδιο να εξαγγείλουμε διαγωνισμό για την προμήθεια 100 μικρών λεωφορείων, ενώ έχουμε συμβληθεί με εταιρείες πετρελαιοειδών, για Συμφωνία Πλαίσιο, προμήθειας καυσίμου στις Ανάδοχες εταιρείες μεταφορών.

Το θέμα της αντικατάστασης των παλιών και ρυπογόνων λεωφορείων σε ποιο στάδιο βρίσκεται;

Η αντικατάσταση των παλιών λεωφορείων βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Έχει γίνει ήδη η ανάλογη διαβούλευση με πιθανούς προμηθευτές για διαμόρφωση των όρων του διαγωνισμού, όπως και διαβούλευση με τις Ανάδοχες εταιρείες ως προς τις ανάγκες που υπάρχουν σε οχήματα. Παράλληλα έχει γίνει σύνδεση των αναγκών σε οχήματα μέσα από την μελέτη βελτιστοποίησης των διαδρομών και αναμένεται ότι εντός του 2015 θα έχουμε καταλήξει σε μια λύση σε αυτό το θέμα.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η προσπάθεια μας θα είναι πάντα προς την κατεύθυνση της επιλογής του πιο ποιοτικού και ασφαλούς μέσου μεταφοράς, πάντα όμως στα πλαίσια των οικονομικών μας δυνατοτήτων. Ο φορολογούμενος πολίτης δικαιούται ένα σύγχρονο σύστημα μεταφορών και αυτό θα προσπαθήσουμε να του δώσουμε.

ΤΡΑΜ

Οι σχεδιασμοί για τραμ στη Λευκωσία θα υλοποιηθούν;

Η τεχνοοικονομική μελέτη για τη δημιουργία συστήματος τραμ στη Λευκωσία βρίσκεται στο τελικό της στάδιο (αναμένεται να υποβληθεί η Προκαταρκτική Τελική Έκθεση γύρω στις 31/5/2015). Στα πλαίσια της μελέτης αυτής αξιολογήθηκαν διάφορα εναλλακτικά σενάρια όδευσης, προωθητικών συστημάτων των οχημάτων, επιδομής και εναέριας καλωδίωσης. Από την αξιολόγηση αυτή, επιλέγηκε να εξεταστεί τεχνοοικονομικά μια γραμμή τραμ που συνδέει το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με την Λακατάμια, μέσω του κέντρου της Λευκωσίας.

Το Υπουργείο θα αξιολογήσει τα πορίσματα της μελέτης και, αφού βεβαιωθεί ότι αυτά είναι αξιόπιστα, θα λάβει τις ανάλογες αποφάσεις. Σε περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί χρόνος περίπου 18 μηνών για την ετοιμασία τευχών δημοπράτησης και για τις διαδικασίες προσφοροδότησης και κατακύρωσης του έργου και άλλα τρία χρόνια για τον σχεδιασμό και κατασκευή του. Αυτό σημαίνει ότι το έργο θα μπορούσε να είναι λειτουργήσιμο μέχρι το 2020.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η ναυτιλία είναι ένας τομέας που έχει σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια όμως παρατηρείται μια στασιμότητα τόσο στα πλοία που εγγράφονται κάτω από την κυπριακή σημαία όσο και στις ξένες εταιρείες του τομέα που εδρεύουν στο νησί. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό;

Η Ναυτιλία αποτελεί αναντίλεκτα ένα πολύ σημαντικό τομέα για την οικονομία του τόπου μας με συνολική συνεισφορά, έμμεση και άμεση που ξεπερνά το 7%.

Τα τελευταία χρόνια είναι αλήθεια ότι παρατηρείται μια στασιμότητα στον τομέα η οποία οφείλεται στο τουρκικό εμπάργκο, στα ανταγωνιστικά νηολόγια, στην κρίση της βιομηχανίας, στην έλλειψη ικανοποιητικής προβολής όπως και στην έλλειψη ευελιξίας στον τρόπο λειτουργίας του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας.

Είναι για αυτόν ακριβώς το λόγο που προχωρήσαμε στην ετοιμασία στρατηγικής μελέτης για τον τομέα της Ναυτιλίας. Ήρθε η ώρα για έργα και δράσεις, προκειμένου να δώσουμε περαιτέρω ώθηση σε ένα πολύτιμο, για την οικονομία του τόπου μας, τομέα.

Η νέα στρατηγική στοχεύει στην αναβάθμιση του προϊόντος μας, στη διατήρηση της σημαίας μας, τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα, με την παροχή κινήτρων στον ιδιωτικό τομέα, στην προσέλκυση επιπρόσθετων εταιρειών του ναυτιλιακού τομέα της χώρας μας, με τη διεύρυνση των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Στις κύριες εισηγήσεις της μελέτης της EY περιλαμβάνονται παράλληλα, ο εκμοντερνισμός της πολιτικής εγγραφής πλοίων και η ανάπτυξη της πολιτικής του one stop shipping shop.

Πρέπει επίσης να σημειώσω ότι έχει ήδη ξεκινήσει η αναδιάρθρωση του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ προσλήφθηκαν Σύμβουλοι από την Ιρλανδία, οι οποίοι, μέχρι τον ερχόμενο Νοέμβριο, θα ετοιμάσουν μια ευέλικτη μορφή λειτουργίας του Τμήματος.

NAUTILIA

ΛΙΜΑΝΙΑ

Συνδεδεμένο με τη ναυτιλία είναι και το θέμα των λιμανιών. Πως προχωρεί το θέμα της αποκρατικοποίησης της Αρχής Λιμένων και της ανάθεσης των εμπορικών δραστηριοτήτων στο λιμάνι Λεμεσού;

H διαδικασία προχωρεί κανονικά και γύρω στις αρχές Ιουνίου θα προκηρυχθεί ο Διαγωνισμός για ένδειξη ενδιαφέροντος από επενδυτές για τη διαχείριση εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμανιού Λεμεσού.

Αναμένεται ότι τέλος του 2015 με πρώτο τρίμηνο του 2016, θα αναλάβουν ο/οι επιτυχών/όντες επενδυτής/ές τη διαχείριση του λιμανιού Λεμεσού.

Πρέπει να σημειώσω ότι η ανάθεση των εμπορικών δραστηριοτήτων του Λιμένα Λεμεσού σε στρατηγικό επενδυτή, θα είναι ιδιαίτερα επωφελής για τον τόπο, τους εργαζόμενους και την οικονομία μας.

Την ίδια ώρα όμως οι εργαζόμενοι αντιδρούν.

Έχω επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από τους υπαλλήλους αφού όλα τα δικαιώματά τους θα είναι πλήρως διασφαλισμένα. Προς αυτή την κατεύθυνση άλλωστε έχει συσταθεί Μεικτή Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο την πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Share this post