Συνέντευξη με τον Νίκο Κουγιάλη για το θέμα του ΑΚΑΜΑ

Συνέντευξη με τον Νίκο Κουγιάλη για το θέμα του ΑΚΑΜΑ

«Δεν με ανησυχεί η αντίδραση της ΕΕ»

«Εντός του Δικτύου Nαturα.μια ανάπτυξη στη μορφή που κάποιοι διαδίδουν ότι θα γίνει, δηλαδή τσιμέντωμα του Ακάμα, είναι αδύνατο να γίνει», διαβεβαιώνει με συνέντευξή του στην «Πράσινη Ασπίδα» ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νίκος Κουγιάλης.

Εκφράζει την προσωπική του εξήγηση για τη θέση ότι η διϋπουργική απόφαση δεν ευνοεί κανένα μεγαλοεπιχειρηματία. Συγχρόνως όμως τονίζει ότι «το τι θα επιτραπεί, εάν θα επιτραπεί οτιδήποτε εντός της περιοχής, θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης από το τοπικό σχέδιο και πιστής εφαρμογής της οδηγίας».

Ο κ. Κουγιάλης είναι σίγουρος ότι η ΕΕ θα παρακολουθεί στενά τις ενέργειες του υπουργείου του και δηλώνει ευθαρσώς: «δεν με ανησυχεί καθόλου».

Συνέντευξη στον ΠΑΥΛΟ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Γιατί επιλέγηκε να μην εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο το διαχειριστικό σχέδιο του Ακάμα, οι μελέτες του οποίου κόστισαν χιλιάδες ευρώ στο παρελθόν;

Να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για 2 προσχέδια του Διαχειριστικού Σχεδίου που υπεβλήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2013 και τον Ιούνιο του 2014. Μεταξύ των προσχεδίων υπήρχαν αρκετές διαφορές. Το Σχέδιο που τέθηκε τελικώς σε δημόσια διαβούλευση, εισηγείται μέτρα πέραν από την προστασία της φύσης, τα οποία ξεφεύγουν της άμεσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα το Διαχειριστικό Σχέδιο αντιμετωπίζει τη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής κάτω από τέσσερεις θεματικές: Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας της περιοχής, Μέτρα Ανάδειξης της περιοχής και Εξυπηρέτησης επισκεπτών, Μέτρα Συμβολής στην Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιοχής, Μέτρα Βέλτιστης Διαχείρισης – Λειτουργίας της Περιοχής.

Να τονίσω ότι στο διαχειριστικό σχέδιο περιλαμβάνονται πρόνοιες για τον τρόπο διαχείρισης και ανάπτυξης όλης της περιοχής της χερσονήσου, εντός και εκτός Natura, που χρήζουν εξέτασης καθότι κρίνεται ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν και δεν εμπίπτουν και στην αρμοδιότητα του Υπουργείου

Οι πρώτες δύο κατηγορίες που αφορούν κατ’ εξοχή την προστασία της βιοποικιλότητας της περιοχής έχουν υιοθετηθεί αυτούσια καθότι εμπίπτουν αποκλειστικά στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ήδη έχουν δοθεί οδηγίες στο Τμήμα Περιβάλλοντος και στο Τμήμα Δασών να αρχίσουν άμεσα τις διαδικασίες για την υλοποίηση τους.

Όσον αφορά τα μέτρα για τις άλλες δύο θεματικές, κάποια ήδη βρίσκονται υπό εξέλιξη όπως η μελέτη βοσκοϊκανότητας ενώ κάποια άλλα, αφού θα τύχουν σε βάθος εξέταση από τη Κυβέρνηση, δεδομένου ότι αφορούν και άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς, π.χ. τον ΚΟΤ.

H πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας που ενέκρινε προ ημερών το Υπουργικό Συμβούλιο λήφθηκε στη βάση του ορθολογισμού και της αντίληψης που διέπει αυτή τη Κυβέρνηση και το Υπουργείο περί ουσιαστικής επίλυσης χρονιζόντων προβλημάτων. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι τελευταίες αποφάσεις για τον Ακάμα λήφθηκαν στις 29 Απριλίου 2009, δηλαδή τρία χρόνια και δέκα μήνες πριν την ανάληψη της διακυβέρνησης του τόπου από την παρούσα Κυβέρνηση και καμία δεν είχε υλοποιηθεί γιατί ακριβώς ήσαν ανεφάρμοστες με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρχει ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο προστασίας της περιοχής.

Μπορείτε να μας εξηγήσετε επί της ουσίας τι άλλαξε στο διαχειριστικό σχέδιο;

Τίποτε δεν έχει αλλάξει επί του Διαχειριστικού Σχεδίου το όποιο έτυχε διαβούλευσης. Αλλαγές υπάρχουν όπως είπα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου προσχέδιου, όπως για παράδειγμα στο πρώτο προσχέδιο υπήρχε η πρόνοια για δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός της περιοχής ενώ στο δεύτερο η πρόνοια αυτή διαγράφηκε. Στο παρόν στάδιο αποφασίστηκε όπως προωθηθούν άμεσα τα μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία της φύσης.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ακριβώς λόγω της σημασίας που δίνει το Υπουργείο και η Κυβέρνηση στην προστασία και ανάδειξη της περιοχής, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη εξειδικευμένου διεθνούς κύρους Συμβουλευτικού Οίκου, ο οποίος αφού μελετήσει το διαχειριστικό σχέδιο και λάβει υπόψη του όλα τα δεδομένα της περιοχής θα εισηγηθεί τρόπους με τους οποίους η περιοχή θα τυγχάνει της καλύτερης δυνατής διαχείρισης.

Βασικός άξονας θα είναι η προστασία της φύσης και η πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000.

Όραμα μας είναι η δημιουργία ενός Πάρκου το οποίο θα είναι εφάμιλλο με αντίστοιχα πάρκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου θα προστατεύεται σε απόλυτο βαθμό το περιβάλλον και θα εξυπηρετείται η τοπική κοινωνία η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της χερσονήσου.

Τι απαντάτε σε όσους ισχυρίζονται ότι «η διϋπουργική απόφαση ανοίγει πόρτα και ενθαρρύνει ξανά τα σχέδια τριών μεγαλοεπιχειρηματιών οι οποίοι έχουν γη μέσα στο κρατικό δάσος και είχαν πάντα σχέδια για τεράστια οικιστική ανάπτυξη μέσα στο κρατικό δάσος»;

Διαφωνώ κάθετα με αυτή τη θέση. Η απόφαση αυτή δεν ευνοεί κανένα μεγαλοεπιχειρηματία. Τουναντίον είναι η πρώτη απόφαση που λαμβάνεται από Υπουργικό Συμβούλιο που δεν αναφέρεται ονομαστικά σε μεγαλοϊδιοκτήτες ούτε παρέχει συντελεστές ανάπτυξης για αποζημίωση σε κανένα. Είναι η πρώτη απόφαση που αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο μικρούς και μεγάλους ιδιοκτήτες. Τώρα όσον αφορά την ανάπτυξη, η θέση της Κυβέρνησης είναι ότι υπάρχει μια αυστηρότατη οδηγία που διέπει τις περιοχές που είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000. Αυτή η οδηγία παρέχει ένα πολύ ικανοποιητικό πλαίσιο για αποτελεσματική προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας και πρόθεση μας είναι η πιστή εφαρμογή της οδηγίας. Η οδηγία αυτή καθορίζει τις προϋποθέσεις ήπιας ανάπτυξης εντός Natura 2000 και δεν υπάρχει ούτε πρόθεση, ούτε ενδεχόμενο να επιτραπεί διαφορετική ανάπτυξη από αυτή που καθορίζει η οδηγία. Πιστεύουμε στην αποτελεσματικότητα αυτής της οδηγίας για αυτό είμαστε και ένα από τα κράτη μέλη που απορρίπτουν την τροποποίηση της, το γνωστό refit, που ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι η περιοχή χρειάζεται ήπιες οικονομικές δραστηριότητες όπως καθορίζει η οδηγία και απορρίπτω την οποιαδήποτε ανάπτυξη εντός του κρατικού δάσους.

Δηλαδή εγγυάστε ότι οι περίκλειστες περιουσίες εντός τους δάσους, οι οποίες στη συντριπτική τους πλειοψηφία ανήκουν στους μεγάλους ιδιοκτήτες, δεν θα λάβουν δικαιώματα ανάπτυξης, όπως προέβλεπε η απόφαση του Υπουργικού το 2009;

Νομίζω ήμουν αρκετά σαφής. Το τι θα επιτραπεί, εάν θα επιτραπεί οτιδήποτε εντός της περιοχής, θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης από το τοπικό σχέδιο και πιστής εφαρμογής της οδηγίας. Εκτιμώ προσωπικά ότι εντός του δικτύου μια ανάπτυξη στη μορφή που κάποιοι διαδίδουν ότι θα γίνει, δηλαδή «τσιμέντωμα» του Ακάμα είναι αδύνατο να γίνει. Όλα αυτά λέγονται είτε εκ του πονηρού είτε από απόλυτη άγνοια των θεμάτων. Προσωπικά το μόνο που μπορώ να φανταστώ εντός του δικτυού είναι ήπιες οικοτουριστικές δραστηριότητες.

Ποια τα σημεία του διαχειριστικού σχεδίου τα οποία πιστεύετε ότι στο τέλος δεν πρέπει να εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο;

Πιστεύω το σημαντικότερο σημείο που δεν έχει υιοθετηθεί, είναι η δημιουργία της διαχειριστικής επιτροπής, με την μορφή στην οποία προτείνεται. Ο τρόπος που θα τύχει διαχείρισης πιστεύω ότι θα πρέπει να έρθει ως εισήγηση από τους εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες. Θέλω να αποφύγω την δημιουργία δυσκίνητων επιτροπών οι οποίες τελικά καταντούν αναποτελεσματικές. Όσον αφορά την υλοποίηση των μέτρων προστασίας, θα δημιουργηθεί επιτροπή εφαρμογής και παρακολούθησης

Με την αλλαγή ζωνών ποια πιστεύετε ότι θα είναι στο τέλος η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

Δεν με ανησυχεί καθόλου για τον απλούστατο λόγο ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμιά πρόθεση να παραβεί τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Επίσης είμαι σίγουρος ότι η ΕΕ θα παρακολουθεί στενά τις ενέργειες μας και διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο να ενεργήσουμε εκτός πλαισίου ευρωπαϊκών οδηγιών κανονισμών και νομοθεσιών που διέπουν τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Natura 2000.

Share this post