Στο Ανώτατο το τμήμα Περιβάλλοντος για τα ελαστικά

Στο Ανώτατο το τμήμα Περιβάλλοντος για τα ελαστικά

Το τμήμα Περιβάλλοντος θα προχωρήσει σε έφεση προς το Ανώτατο Δικαστήριο. Θα εξαντληθεί κάθε προσπάθεια για μετακίνηση των ελαστικών και διαχείρισή τους σε αδειοδοτημένη μονάδα. 

Ακόμα παραμένουν στο λατομείο «Λατούρος» οι χιλιάδες τόνοι ελαστικών, για τους οποίους υπάρχει διάταγμα για άμεση μετακίνησή τους, το οποίο όμως δεν εφαρμόζεται. Μάλιστα το τμήμα Περιβάλλοντος, μετά τη μη τήρηση του διατάγματος, θα προχωρήσει σε έφεση προς το Ανώτατο Δικαστήριο μετά την απόρριψη της αίτησης που είχε υποβάλλει στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.  Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Νίκος Κουγιάλης, ο οποίος απαντούσε σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων, Γιώργου Περδίκη, στις 15/9/2016 είχε οριστεί η έναρξη της ακρόασης της ποινικής υπόθεσης για την παρακοή του διατάγματος για μετακίνηση των ελαστικών εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του.  Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν αναβολή με αποτέλεσμα να οριστούν νέες ημερομηνίες για έναρξη της ακρόασης.

Στις 24/10/2016 ορίστηκε η εξέταση της παρακοής του διατάγματος και στις 14/12/2016 ορίστηκε η ποινική υπόθεση.  Οι κατηγορούμενοι υπέβαλαν ένσταση στα όσα είχε καταθέσει το τμήμα Περιβάλλοντος και κέρδισαν αναβολή της υπόθεσης. Η υπόθεση είχε οριστεί για τις 8/03/2017 για έκδοση απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας σχετικά με την παρακοή του διατάγματος. Όμως τότε το Δικαστήριο αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης που είχε υποβάλει το τμήμα Περιβάλλοντος,  σχετικά με την μη τήρηση του διατάγματος που εκδόθηκε. Για αυτό το λόγο το τμήμα Περιβάλλοντος θα προχωρήσει σε έφεση προς το Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ή σε νέα αίτηση παρακοής, αφού ο κατηγορούμενος συνεχίζει να μην συμμορφώνεται. Παράλληλα θα εξαντληθεί κάθε προσπάθεια για μετακίνηση των ελαστικών και διαχείρισή τους σε αδειοδοτημένη μονάδα.

Στο μεταξύ, στον χώρο του λατομείου «Λατούρος» βρίσκονταν αποθηκευμένοι περίπου 4000 τόνοι ελαστικών από τους οποίους 1200 τόνοι ανήκαν στα Συλλογικά Συστήματα E4C Ltd και RTM Tyres Recycling Ltd και οι υπόλοιποι στην εταιρεία Envirotrans Ltd.  Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η μετακίνηση των ελαστικών που αντιστοιχούν στα Συλλογικά Συστήματα και συνεπώς η διαχείριση των υπόλοιπων ποσοτήτων ελαστικών που παρέμειναν στους χώρους του λατομείου είναι ευθύνη της εταιρείας Envirotrans Ltd.

Στις 11/12/2015 στάλθηκε έκθεση από το τμήμα Περιβάλλοντος του υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προς τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας παρουσιάζοντας τα γεγονότα με εισήγηση να προχωρήσει σε ποινική δίωξη εναντίον της εταιρείας Envirotrans Ltd και των διευθυντών της για μια σειρά αδικημάτων.  Παράλληλα γινόταν εισήγηση όπως ζητηθεί ταυτόχρονα έκδοση προσωρινού διατάγματος (exparte) εναντίον της εταιρείας για τον λόγο ότι αποθηκεύει παράνομα απόβλητα ελαστικά σε μη αδειοδοτημένο χώρο (χώροι λατομείου «Λατούρος» και γειτονικά τεμάχια) θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και αρνείται ή καθυστερεί να τα μετακινήσει παρά τις συνεχείς υποδείξεις του τμήματος Περιβάλλοντος.

 

Share this post