Στερεύουν οι πηγές λόγω ολιγομβρίας

Στερεύουν οι πηγές λόγω ολιγομβρίας

Αποκαρδιωτικά είναι όσα αναφέρει σε επιστολή του στη Βουλή ο Υπουργός Γεωργίας αναφορικά με τον επηρεασμό όλων των πηγών παγκύπρια. Εξ αφορμής ερώτησης του βουλευτή των Οικολόγων Γ. Περδίκη για επηρεασμό της ροής του ρυακιού της κοινότητας του Κάμπου από ανεξέλεγκτη άντληση νερού από γεωτρήσεις ο κ. Κουγιάλη σημειώνει πως το εν λόγω ρυάκι το οποίο διέρχεται από το κέντρο της κοινότητας του Κάμπου, έχει λεκάνη απορροής που εκτείνεται μέχρι την κοινότητα της Τσακίστρας και ως επί το πλείστον τροφοδοτείται από τρεις πηγές που ρέουν μέσα στον πυρήνα της κοινότητας.  Οι πηγές αυτές, μη πόσιμου νερού, είναι μικρής απόδοσης με οριακή ροή άμεσα συσχετιζόμενη με την βροχόπτωση του έτους. Σε κάθε άδεια υδροληψίας που εκδίδει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων καθορίζεται μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα άντλησης καθώς και η υποχρέωση εγκατάστασης υδρομετρητή.  Η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα άντλησης υπολογίζεται βάσει της έκτασης και των αναγκών σε νερό της καλλιεργούμενης φυτείας, όπως τις έχει καθορίσει το Τμήμα Γεωργίας.  Ο υδρομετρητής σφραγίζεται και παρακολουθείται από το ΤΑΥ και ως εκ τούτου αποτρέπεται η ανεξέλεγκτη άντληση νερού. «Η ολιγομβρία του 2016 έχει οδηγήσει στη μείωση όλων των πηγών παγκύπρια κατά περίπου 20%, και ενδεικτικά επισημαίνεται ότι η πηγή ‘Κάτω Χάρτζιη’ στον Πρόδρομο, η οποία παρακολουθείται από το 1959, για πρώτη φορά στα χρονικά έχει στερέψει το 2016. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ως ήταν αναμενόμενο, το ρυάκι που διέρχεται της Κοινότητας Κάμπου, δεδομένου ότι τροφοδοτείται από πήγες των οποίων η ροή εξαρτάται από τη βροχόπτωση, έχει επίσης στερέψει» καταλήγει ο κ. Κουγιάλης.

Share this post