Σε λίγο θα κτίζουν και μέσα σε σπηλιές

Σε λίγο θα κτίζουν και μέσα σε σπηλιές

«Οι θαλάσσιες σπηλιές δημιουργούνται κυρίως από τη δράση των κυμάτων. Μια διεργασία χιλιάδων χρόνων η οποία δίνει ένα μαγικό αποτέλεσμα τόσο γεωλογικά όσο και ως καταφύγιο για μια εξαιρετικά σημαντική και εύθραυστη βιοποικιλότητα», γράφει ο λειτουργός του Τμήματος Δασών και εξερευνητής Χάρης Νικολάου. Εμείς ακόμα λίγο θα βρούμε τρόπο να κτίσουμε και μέσα σε αυτές τις σπηλιές, αφού έχουμε καταφέρει να κτίσουμε από πάνω τους και μάλιστα εκεί που φωλιάζουν σπάνια και ξεχωριστά είδη του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Και ένα ερώτημα για το κτίσμα στην Πέγεια. Τόσο καιρό πως και δεν το είδε κανένας;

Share this post