Προτάσεις της Κομισιόν για μείωση στις εκπομπές φθοριούχων αερίων

molinsi1

Προτάσεις της Κομισιόν για μείωση στις εκπομπές φθοριούχων αερίων

molinsi1

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα μια πρόταση η οποία αποσκοπεί να υπάρξει σημαντική μείωση των εκπομπών φθοριούχων αερίων. Τα φθοριούχα αέρια χρησιμοποιούνται συνήθως σε συστήματα ψύξης και κλιματισμού, καθώς και σε ηλεκτρολογικό υλικό, μονωτικά αφρώδη πλαστικά, αερολύματα και πυροσβεστήρες.

Διαρρέουν στην ατμόσφαιρα από μονάδες παραγωγής, από τις συσκευές στις οποίες χρησιμοποιούνται και όταν οι συσκευές αυτές απορρίπτονται.

Οι εκπομπές φθοριούχων αερίων, οι οποίες έχουν θερμαντική επίδραση μέχρι 23.000 φορές ισχυρότερη από το διοξείδιο του άνθρακα, έχουν αυξηθεί κατά 60% από το 1990, ενώ όλα τα άλλα αέρια θερμοκηπίου μειώθηκαν.

Ο προτεινόμενος κανονισμός αποσκοπεί στην μείωση μέχρι το 2030 των εκπομπών φθοριούχων αερίων κατά τα δύο τρίτα σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα. Επίσης, απαγορεύει τη χρήση φθοριούχων αερίων σε ορισμένα είδη νέου εξοπλισμού, όπως τα οικιακά ψυγεία, όταν είναι ευχερώς διαθέσιμες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις φιλικότερες προς το κλίμα.

Η Επίτροπος Κόνι Χέντεγκαρντ, αρμόδια σε θέματα δράσης για το κλίμα, δήλωσε: «Είμαι περήφανη που παρουσιάζω αυτή τη νέα πρωτοβουλία τη στιγμή ακριβώς που γιορτάζουμε την 25η επέτειο του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ. Περιορίζοντας την ποσότητα των φθοριούχων αερίων που μπορούν να πωλούνται στην ΕΕ, η νέα νομοθεσία θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα για το κλίμα και θα δημιουργήσει μεγάλες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Η υφιστάμενη νομοθεσία μας πέτυχε να ανακόψει την τάση αύξησης των εκπομπών και αποτέλεσε κινητήριο δύναμη τεχνολογικής καινοτομίας. Τώρα που μπορούν να παραχθούν προϊόντα φιλικότερα για το κλίμα, προχωρούμε ένα βήμα περαιτέρω στη μείωση των εκπομπών από τα φθοριούχα αέρια με οικονομικά αποδοτικό τρόπο».

Share this post