Οι γουρούνες εισβάλλουν στον Ακάμα

Οι γουρούνες εισβάλλουν στον Ακάμα

Τί ακούσαμε δόθηκε άδεια από το Τμήμα Δασών για να διεξαχθούν αγώνες ταχύτητα με γουρούνες εντός του Ακάμα; Εδώ που φθάσαμε δεν μας παραξενεύει. Μπήκαν παράνομα μια φορά εντός της χερσονήσου του Ακάμα και προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές στο βιότοπο της Λάρα, τώρα θα μπούνε και νόμιμα.

Share this post