Να αλλάξουμε μυαλά

Να αλλάξουμε μυαλά

Τα δηλητήρια συνεχίζουν να σκοτώνουν τους γύπες μας. Μάλιστα εάν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα για εκείνους τους ανεγκέφαλους που σκορπούν δεξιά και αριστερά δηλητήρια θα χάσουμε και άλλους γύπες, ακόμη και αυτούς που φέραμε από την Κρήτη για να ανακάμψει το είδος. Η Υπηρεσία Θήρας σκέφτεται διάφορες λύσεις που ενδεχομένως να βελτιώσουν την κατάσταση. Όμως, αυτό που χρειάζεται είναι να αλλάξουμε μυαλά.

Share this post