Μποναμάς 100 εκατομμυρίων

Μποναμάς 100 εκατομμυρίων

Χαρμόσυνα νέα έλαβε η κυβέρνηση από τις Βρυξέλλες σε ό,τι αφορά τους ενεργειακούς σχεδιασμούς και ειδικότερα την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής και την ενδεχόμενη διοχέτευση φυσικού αερίου μέσω αγωγού από την Ανατολική Μεσόγειο στην Ελλάδα, την Ιταλία ή και άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Η ΕΕ, μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», έχει προκαταρκτικά αποφασίσει να χορηγήσει στην Κύπρο ποσό 100 εκατομμυρίων ευρώ για χρηματοδότηση των υποδομών για την εισαγωγή και επαναεριοποίηση υγροποιημένου φυσικού αερίου για χρήση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ άλλα 35 εκατομμύρια θα δοθούν στην ιταλοελληνική κοινοπραξία IGI-Poseidon που προωθεί την πόντιση του αγωγού East Med για μεταφορά αερίου σε ευρωπαϊκούς προορισμούς. Τα 35 εκατομμύρια θα διατεθούν για την πραγματοποίηση της τελικής λεπτομερούς μελέτης για τον East Med (FEED- Front End Engineering Desing), από την έκβαση της οποίας θα εξαρτηθεί η τεχνοοικονομική βιωσιμότητα του έργου. Πρόσθετο ποσό 50-60 εκατ. ευρώ θα δαπανηθεί για το FEED από την κοινοπραξία.

Τεράστιο βήμα

Η οριστικοποίηση της απόφασης για τις δύο προαναφερθείσες χρηματοδοτήσεις αναμένεται να γίνει σε μερικές μέρες. Και τα δύο σκέλη της προκαταρκτικής απόφασης της ΕΕ συνιστούν μεγάλη επιτυχία για την Κύπρο. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των υποδομών για εισαγωγή LNG, δημιουργούνται πλέον πολύ καλές προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα του έργου (αφού μειώνεται κατά 100 εκατ. ευρώ το συνολικό κόστος), την επιτυχία του διαγωνισμού που θα προκηρύξει πιθανότατα εντός του 2018 η ΔΕΦΑ και την εξασφάλιση καυσίμου σε συμφέρουσα τιμή, ώστε και το κόστος παραγωγής ρεύματος να μειωθεί και να ενταχθεί στο ενεργειακό ισοζύγιο ένα φιλικότερο προς το περιβάλλον καύσιμο, η χρήση του οποίου θα μειώσει την εκπομπή θερμοκηπιακών αερίων και θα επιτρέψει στην ΑΗΚ να ικανοποιήσει τις αυστηρότερες ρυθμίσεις που θα εφαρμόζονται από το 2020 βάσει του κοινοτικού κεκτημένου. Χωρίς υπερβολή, η οριστικοποίηση της χορηγίας των 100 εκατ. ευρώ, που αποτελεί το 40% του συνολικού κόστους για τις υποδομές του φυσικού αερίου, θα καταστήσει επιτέλους πολύ πιθανή, έως βέβαιη, την πραγματοποίηση του στρατηγικής σημασίας στόχου για έλευση φυσικού αερίου στην Κύπρο, με ουσιαστική μάλιστα συμμετοχή του κράτους στην ιδιοκτησία των υποδομών. Θυμίζουμε ότι η αρχική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου προβλέπει τη συμμετοχή της ΑΗΚ στο έργο σε ποσοστό μέχρι 30%.

 

Share this post