Και αποβάθρες και εξέδρες στη θάλασσα της Αγίας Νάπας

Και αποβάθρες και εξέδρες στη θάλασσα της Αγίας Νάπας

 

Αποβάθρες και εξέδρες εντός του παραλιακού μετώπου της Αγίας Νάπας ενέκρινε η περιβαλλοντική αρχή. Οι αποβάθρες και οι εξέδρες προς και μέσα στην θάλασσα, στοχεύουν την παροχή πρόσβασης του κοινού προς τη θάλασσα και χωροθετούνται σε δυο σημεία, μεταξύ του Αλιευτικού καταφυγίου Αγίας Νάπας και ξενοδοχείου Nissi Beach. Το χερσαίο μέρος των κατασκευών βρίσκεται εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας.

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως με επιστολή που απέστειλε στο Τμήμα Περιβάλλοντος υπέβαλε αίτηση για την κατασκευή δυο αποβάθρων εντός του θαλάσσιου χώρου, στα πλαίσια των έργων βελτίωσης/αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου, Φάση Α στην Αγία Νάπα και ταυτόχρονα απέστειλε Προκαταρκτική Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, με βάση της πρόνοιες της Νομοθεσίας περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου. Η Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εξέτασε την μελέτη του έργου σε συνεδρία της στις 4 Απριλίου 2017.

Το έργο βρίσκεται στον Δήμο Αγίας Νάπας σε δυο σημεία επί του παραλιακού μετώπου δυτικά του αλιευτικού καταφυγίου της Αγίας Νάπας με κατεύθυνση προς την παραλία Νίσση. Το έργο περιλαμβανόταν στην αίτηση για την παραλιακή όδευση του πεζόδρομου-ποδηλατοδρόμου συνολικού πλάτους 5 μέτρων και μήκους 2850 μέτρων. Για το έργο εκδόθηκε θετική γνωμάτευση στις 29/11/2016 με αρνητική εισήγηση για αδειοδότηση των δυο αποβάθρων, λόγω του ότι διαπιστώνονταν αρνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία τους για το θαλάσσιο περιβάλλον και συγκεκριμένα για τον ύφαλο με βιοκοινότητες των ειδών Vermetous και Cystoseira.

Τόσο η χωροθέτηση των δυο αποβάθρων, όσο και γενικότερα η προτεινόμενη κατασκευή και λειτουργία (πασσαλώσεις επί των Vermetus, φωτισμός και άλλα) κρίθηκε πως θα επηρέαζαν αρνητικά τα είδη Vermetus. Στην νέα περιβαλλοντική μελέτη που υποβλήθηκε, υπάρχει εισήγηση για αλλαγές στην χωροθέτηση , με τρόπο που να αποφεύγεται σε μεγάλο βαθμό ο επηρεασμός των ειδών Vermetus, ενώ γίνονται εισηγήσεις για νέες μεθόδους πασσαλώσεων, ώστε να διασφαλίζεται ο μη θρυμματισμός των βράχων που φιλοξενούν τα είδη. Γίνεται επίσης τροποποίηση του φωτισμού, με τρόπο που να εκπέμπεται λιγότερο φως και με φορά προς τα πάνω και μόνο για τις ώρες που αυτό θα είναι απαραίτητο. Υποβλήθηκε ακόμα, μετά από αίτημα της περιβαλλοντικής αρχής, Μελέτη Οικολογικής Αξιολόγησης και Περιγραφής του Θαλάσσιου Υποστρώματος των Περιοχών που θα κατασκευαστούν οι αποβάθρες.

 

Μέτρα κατά τη λειτουργία

 

-Οι αποβάθρες δεν θα χρησιμοποιούνται από σκάφη αναψυχής ή για θαλάσσια σπορ ούτε ως χώροι ελλιμενισμού σκαφών ή χώροι επιβίβασης/αποβίβασης τουριστών. Ο όρος αυτός είναι ουσιώδης.

-Οι οποιεσδήποτε προσβάσεις του κοινού προς τη θάλασσα θα πρέπει να χωροθετηθούν εντός των περιοχών προστασίας λουομένων και όπου υπάρχουν ναυαγοσώστες. Δεν θα επιτρέπεται η χρήση των αποβάθρων για βουτιές από κολυμβητές. Θα πρέπει να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση σχετικά με το βάθος της θάλασσας στο σημείο πρόσβασης και να ενημερώνονται οι χρήστες για οποιεσδήποτε ιδιαιτερότητες της περιοχής.

-Θα εγκατασταθούν προειδοποιητικές πινακίδες για ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τους περιορισμούς στη χρήση των αποβάθρων.

-Η ευθύνη για τη διαχείριση και συντήρηση του έργου θα αναληφθεί από τον Δήμο Αγίας Νάπας.

Share this post