Κάντε κάτι για τα 18 Πράσινα Σημεία που παραμένουν ακόμα κλειστά

Κάντε κάτι για τα 18 Πράσινα Σημεία που παραμένουν ακόμα κλειστά

Μόνο στην επαρχία της Πάφου έχουν λειτουργήσει όλα τα Πράσινα Σημεία που έχουν κατασκευαστεί, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχουν ακόμα πολλές εκκρεμότητες. Άρα υπό τις περιστάσεις δεν υπάρχει λόγος να συζητείται το θέμα της πύκνωσης των Πράσινων Σημείων. Συγκεκριμένα, στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου δημιουργήθηκαν 22 συνολικά πράσινα σημεία τα οποία προορίζονται για να δέχονται είδη προς ανακύκλωση που θα μεταφέρουν εκεί πολίτες που διαμένουν στις γύρω περιοχές.

Από αυτά τα 22 όμως, μόνο τα τέσσερα που βρίσκονται στην Πάφο λειτουργούν, ενώ τα υπόλοιπα, αν και διαθέτουν την υποδομή για να αρχίσουν να παραλαμβάνουν είδη προς ανακύκλωση, εξακολουθούν να μην λειτουργούν, παρόλο που οι εργασίες για τη δημιουργία τους ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Δεκέμβρη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα καθημερινά πολίτες να μεταφέρουν προς τα πράσινα σημεία αντικείμενα από τα σπίτια τους που προορίζονται για ανακύκλωση, όμως επειδή τα βρίσκουν κλειστά και επειδή κακώς δεν επιθυμούν να τα μεταφέρουν πίσω στα σπίτια τους, τα πετάνε στη γύρω περιοχή του πράσινου σημείου, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλων σκυβαλότοπων.

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ανέλαβε ως ο Τεχνικός Σύμβουλος των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης των Χώρων Διάθεσης Απορριμμάτων, καθώς επίσης και την υλοποίηση όλων των νέων κατασκευαστικών έργων που αναφέρονται στην Εθνική «Στρατηγική Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2015-2021», η οποία εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Παράλληλα, το Υπουργείο Εσωτερικών ανέλαβε να ολοκληρώσει όσα έργα βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη ή υπό κατασκευή.

 

Η καθυστέρηση

 

Η ολοκλήρωση των εργασιών στα πράσινα σημεία συνέπεσε με τις δημοτικές– κοινοτικές εκλογές τον Δεκέμβριο του 2016. Τα προηγούμενα τοπικά συμβούλια, γνωρίζοντας ότι πάει προς το τέλος η θητεία τους, δεν αναλάμβαναν την ευθύνη της λειτουργίας τους. Με την αλλαγή των τοπικών αρχών που προήλθε από τις εκλογές, το Υπουργείο Εσωτερικών ξεκίνησε έντονη συνεργασία μαζί τους, με στόχο να τεθούν τα πράσινα σημεία σε λειτουργία, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Σκοπός της όλης προσπάθειας, είναι να ανατεθεί καταρχάς η διαχείριση των πράσινων σημείων στον ιδιωτικό τομέα. Πότε θα γίνει αυτό και πότε τελικά θα λειτουργήσουν όλα τα πράσινα σημεία; Σύμφωνα με αρμόδιο λειτουργό του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι τον Σεπτέμβρη, το αργότερο τον Οκτώβρη, θα τεθούν στη διάθεση των πολιτών. Η καθυστέρηση οφείλεται στη διαδικασία που ακολουθείται για να ανατεθεί σε ιδιώτες η διαχείρισή τους.

 

Κατασκευή Δικτύου Πράσινων Σημείων

 

Σκοπός της κατασκευής των Πράσινων Σημείων είναι η εξυπηρέτηση πρωτίστως των πολιτών οι οποίοι μπορούν να εναποθέτουν εκεί συγκεκριμένα ρεύματα αποβλήτων, προερχόμενα από οικίες, συμπεριλαμβανομένου κλαδεμάτων από τον καθαρισμό των κήπων τους. Τα Πράσινα Σημεία χρησιμοποιούνται, υπό περιορισμούς, από τις Τοπικές Αρχές και σε καμία περίπτωση δεν θα αντικαταστήσουν πρακτικές που εφαρμόζουν μέχρι σήμερα οι Τοπικές Αρχές για την απόρριψη των αποβλήτων τους. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την εναπόθεση κλαδεμάτων ή άλλων αποβλήτων από γεωργικές δραστηριότητες.
Το Δίκτυο Πράσινων Σημείων περιλαμβάνει παγκύπρια 22 σημεία συλλογής, 15 από τα οποία βρίσκονται σε κοινότητες και τα υπόλοιπα εντός δημοτικών ορίων. Στην επαρχία Λευκωσίας έχουν κατασκευαστεί 8 Πράσινα Σημεία, στις επαρχίες Λάρνακας-Αμμοχώστου 6, στην επαρχία Πάφου 4 και στην επαρχία Λεμεσού κατασκευάζονται 4.
Η κατασκευή των Πράσινων Σημείων των επαρχιών Πάφου, Λάρνακας/Αμμοχώστου και Λευκωσίας έχει ολοκληρωθεί και η αξία των συμβάσεων ήταν για τα Πράσινα Σημεία της Πάφου 1.6 εκατομμύρια ευρώ, της Λάρνακας/Αμμοχώστου 2.3 εκατομμύρια και για της 2.9 εκατομμύρια. Όλες οι συμβάσεις συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συνοχής κατά τη προγραμματική περίοδο 2007-2013.

 

Share this post