Θέλουμε δράσεις 

Θέλουμε δράσεις 

Πότε επιτέλους θα καταλάβουν σε αυτό το νησί πως ανάπτυξη δεν είναι μόνο τα γκολφ, οι οικιστικές αναπτύξεις, η ισοπέδωση παραλιών (δεν έμεινε παραλία που να μην έγινε επέμβαση). Ανάπτυξη είναι και όλες εκείνες οι δράσεις για προστασία του περιβάλλοντος, για ανάδειξη περιοχών με εξαιρετική περιβαλλοντική και άλλη σημασία. Είναι να δούμε και πέρα από ένα σχέδιο που στοχεύει – μένει να φάνει βέβαια- στην προστασία του Ακάμα και πέρα από μια πολιτική για προστασία των περιοχών Natura.

Share this post