Η τηγανοκίνηση ξεκινά από τα σχολεία

Η τηγανοκίνηση ξεκινά από τα σχολεία

Μας αρέσει να βλέπουμε τέτοιες ενέργειες από τα Δημοτικά Σχολεία. Ενέργειες που ασφαλώς φέρνουν τους μαθητές πολύ πιο κοντά στο περιβάλλον. Και η τηγανοκίνηση, εκτός από το γεγονός ότι ενημερώνει τους μαθητές για τα οφέλη από τη συλλογή του χρησιμοποιημένου λαδιού(δεν πετιέται στα χωράφια και στους νεροχύτες), έχει κέρδος και για τα σχολεία. Υπάρχουν σχολεία που λαμβάνουν μέχρι και 3000 ευρώ από την τηγανοκίνηση.

Share this post