Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας

Ονοματεπώνυμο (Προαιρετικό)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Προαιρετικό)

Τηλέφωνο (Προαιρετικό)

Τίτλος

Μύνημα

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Για ερωτήσεις και σχόλια αναφορικά με τον ιστοχώρο μας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις παρακάτω διευθύνσεις επικοινωνίας:


Πράσινη Ασπίδα

Διεύθυνση: Λεωφόρος Mακαρίου, 52A, Λευκωσία, Τ.T. 1075

Τηλέφωνο: 22454828, 22311217

Ηλ. Ταχ.: info@prasini-aspida.org


Ώρες εξυπηρέτησης

Δευτέρα - Πέμπτη 08:00-16:00

Παρασκευή 08:00-13:00