Ειδήσεις

-50

Ειδήσεις

Λιβάδι Φασουρίου: το επόμενο έργο αποκατάστασης μετά τη Λίμνη Ορόκλινης

-50

Σε ανακοίνωση του ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου αναφέρει ότι συνεχίζει τη συμμετοχή στη διαχείριση περιοχών Natura 2000-μια δράση κλειδί για τη διάσωση των πολυτιμότερων και απειλούμενων ειδών και οικοτόπων της Κύπρου. Τον Απρίλιο του 2015 ο Πτηνολογικός ως επικεφαλής εταίρος σε συνεργασία με τη διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων της Κύπρου (SBAA), το Περιβαλλοντικό Κέντρο Ακρωτηρίου και το BirdLife Μεγάλης Βρετανίας (RSPB), ξεκινά ένα διετές έργο για την αποκατάσταση του Λιβαδιού Φασουρίου. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμαDarwin Plusμέσω χρηματοδότησης από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο τίτλος του έργου είναι ‘‘Αποκατάσταση Λιβαδιού Φασουρίου: ένας υγρότοπος ορόσημο στις Βρετανικές Βάσεις της Κύπρου’’.

Στόχος του έργου, συνεχίζει η ανακοίνωση, είναι η μετατροπή του Λιβαδιού Φασουρίου σε ένα μωσαϊκό ενδιαιτημάτων και η επαναφορά του στην κατάσταση που ήταν πριν από περίπου είκοσι χρόνια, καθώς σήμερα ο υγρότοπος έχει ‘‘καταληφθεί’’ από καλάμια, που είναι σημάδι υποβάθμισης και που σηματοδοτείται από τη μείωση των αριθμών των πουλιών και τηςβιοποικιλότητας γενικότερα στην περιοχή. Επίσης, μέσω του έργου στόχος είναι να δημιουργηθούν νέες κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες για την τοπική κοινότητα.

Το έργο θα περιλαμβάνει δράσεις όπως έργα υδρολογικής διαχείρισης, έργα τοπιοτέχνησης και δράσεις ενημέρωσης του κοινού για την ανάδειξη της περιοχής και την προσέλκυση τουριστών. Ενδεικτικά, τέτοιες δράσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή πτηνοπαρατηρητηρίου και μονοπατιού, την ανέγερση ενημερωτικών πινακίδων, την έκδοση οικοτουριστικού φυλλαδίου, τη δημιουργία ιστοσελίδας, τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων με την τοπική κοινότητα αλλά και δράσεις για την προώθηση της καλαθοπλεκτικής, μιας παραδοσιακής δραστηριότητας της περιοχής.

Share this post