Ειδήσεις

AERIA

Ειδήσεις

Η Κύπρος και άλλοι εταίροι απαιτούν «καθαρό αέρα» στην ΕΕ

AERIA

Έντεκα υπουργοί περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των ο οποίων και ο Νίκος Κουγιάλης, καλούν τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούγκερ να διατηρήσει ανάμεσα στις προτεραιότητες των επόμενων ετών τα κεφάλαια της κυκλικής οικονομίας και του καθαρού αέρα στην Ευρώπη, για το καλό της δημόσιας υγείας, της ευρωπαϊκής οικονομίας και του πλανήτη.

Η προοπτική ότι αυτές οι δύο δέσμες νομοθετικών μέτρων θα μπορούσαν να περικοπούν, οδήγησε τους υπουργούς της Γερμανίας, του Βελγίου, της Κύπρου, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας και της Σουηδίας να προωθήσουν ερώτημα προς τον κ. Γιούγκερ και τους Επιτρόπους , σε μια εποχή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει τις προτεραιότητές της για τα επόμενα χρόνια και την προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της για το 2015.

«Μια προοδευτική πολιτική για τη ρύπανση και την αποτελεσματική κυκλική οικονομία είναι θεμελιώδους σημασίας για να επιτευχθούν δύο από τους κύριους στόχους του έβδομου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, δηλαδή να στραφεί η Ένωση σε μια αποδοτική χρήση των πόρων, πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και για τη διαφύλαξη των ευρωπαίων πολιτών από κινδύνους για την υγεία και την ευημερία», αναφέρουν μεταξύ άλλων οι υπογράφοντες.

Οι υπουργοί τονίζουν επίσης ότι «η ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική οικονομική και κοινωνική επιβάρυνση για τους ευρωπαίους πολίτες», η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων, το 79%, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου, θέλουν την ΕΕ να αναλαμβάνει δράση» .

Οι έντεκα υπουργοί εξέφρασαν την ισχυρή υποστήριξη τους στο οικονομικό πακέτο που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2014, καθώς και στη δέσμη μέτρων πολιτικής «Καθαρός αέρας», που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή». Καλούν την Επιτροπή να «δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ευκαιρίες που προσφέρονται από το εν λόγω πακέτο » για την αειφόρο ανάπτυξη και ειδικότερα, της απασχόλησης.

Share this post