Ειδήσεις

dromos2

Ειδήσεις

Μειώθηκε ο φωτισμός στους αυτοκινητοδρόμους

Πρόγραμμα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας


dromos2

Έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή πρόγραμμα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας από τον φωτισμό στους υπεραστικούς δρόμους. Στόχος, η μείωση στο 50% της χρηματικής δαπάνης που καταβάλλεται για τον ηλεκτρισμό που απαιτείται για τον σκοπό αυτόν. Ύστερα από σχετικές φωτομετρήσεις, έχουν παρθεί και τα ανάλογα μέτρα. Έτσι σε διασταυρώσεις, εισόδους, εξόδους, υπόγειες και υπέργειες διαβάσεις στους αυτοκινητοδρόμους Λευκωσίας-Λεμεσού, Λευκωσίας-Λάρνακας, Λάρνακας-Λεμεσού και Λεμεσού-Πάφου ο ταξιδιώτης θα διαπιστώσει, στη διάρκεια της νύκτας, ότι ο φωτισμός έχει τροποποιηθεί και μάλιστα όχι με ομοιόμορφο τρόπο.

Σε μερικές περιπτώσεις έχουν σβήσει τα φώτα σε κάθε δεύτερη κολόνα, ενώ αλλού έχει περιοριστεί το φωτιζόμενο μήκος του δρόμου, αφού επιλέγηκε να σβήσουν φώτα στην αρχή και το τέλος του φωτιζόμενου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ευθύνη για τον περιορισμό της κατανάλωσης ρεύματος ανατέθηκε στους κατά τόπους επαρχιακούς μηχανικούς της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας, οι οποίοι ενήργησαν όπως οι ίδιοι θεώρησαν σκόπιμο, αλλά με τρόπο που να επιτυγχάνεται ο στόχος που τέθηκε.

Πάντως, υπάρχει η διαβεβαίωση ότι οι όποιες αλλαγές έγιναν χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς ο τομέας της ασφάλειας, αφού ακολουθήθηκαν ευρωπαϊκά πρότυπα και συστάσεις. Μάλιστα, όπως μας λέχθηκε, σε διασταυρώσεις που θεωρήθηκε ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες ο φωτισμός έμεινε ως είχε.

Share this post