Ειδήσεις

kouris17

Ειδήσεις

Καθόλου ικανοποιητική η πληρότητα των φραγμάτων

kouris17

Καθόλου ικανοποιητική είναι η εικόνα που παρουσιάζει η κατάσταση πληρότητας των φραγμάτων λόγω της φετινής ανομβρίας.
Σύμφωνα με δηλώσεις του Α` Λειτουργού Υδάτων Ανδρέα Μανώλη στο ΚΥΠΕ, “η πληρότητα όλων των φραγμάτων είναι 37% σε σύγκριση με 73% που ήταν πέρσι την ίδια ημέρα, αλλά στα φράγματα που είναι διασυνδεδεμένα με το σχέδιο του Νοτίου Αγωγού, που είναι τα πιο σημαντικά, η σημερινή πληρότητα είναι 25% σε σύγκριση με 66% πέρσι”.


Το φράγμα του Κούρρη χωρητικότητας 115,000 Ε.Κ.Μ. έχει πληρότητα 29,4% σε σύγκριση με 77,3% της αντίστοιχης. Ο Ασπρόκρεμμος χωρητικότητας 52,375 έχει πληρότητα 68,0% σε σύγκριση με 93,7% πέρσι. Στο Κανναβιού χωρητικότητας 17,168 η πληρότητα είναι 60,8% σε σύγκριση με 85,4%. Της Ευρέτου χωρητικότητας 24,000 έχει πληρότητα 66,8% σε σύγκριση 88,4%.

Απαισιόδοξη εικόνα παρουσιάζουν και τα φράγματα της Καλαβασού, Λευκάρων, Διπόταμου, Γερμασόγειας, Αρμίνου, Πολεμιδιών, Μαυροκάλυμπου και Βυζακιάς.


Share this post