Ειδήσεις

Limani_lemesou

Ειδήσεις

Μελέτη επιπτώσεων από υδρογονάνθρακες στο λιμάνι Λάρνακας

Limani_lemesou
Έφτασαν στηn Κύπρο εκπρόσωποι της εταιρίας Lloyd’s Register Energy, η οποία ανέλαβε την εκπόνηση της μελέτης για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, την υγεία, την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και την εκπόνηση ρυθμιστικού/χωροταξικού σχεδίου για τις εγκαταστάσεις του σταθμού εξυπηρέτησης του τομέα των υδρογονανθράκων στο Λιμάνι Λάρνακας.

Σε γραπτή ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας αναφέρεται ότι «η Lloyd’s Register Energy, είναι εταιρεία παγκόσμιας εμβέλειας, η οποία είναι η ανάδοχος Εταιρεία των προσφορών που προκήρυξε τον Μάιο του 2014 ο Δήμος Λάρνακας. Η εταιρεία δίνει πιστοποίηση σε θέματα ασφάλειας και διαβάθμισης κινδύνων ελέγχου, λειτουργίας και αξιολόγησης των σχεδιασμών και των επιπτώσεων στον τομέα των υδρογονανθράκων».
Οι εκπρόσωποι της Εταιρείας Lloyd’s Register Energy προσθέτει η ανακοίνωση «θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με αρμόδιους κυβερνητικούς Φορείς, το Υπουργείο Ενεργείας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, την Αρχή Λιμένων, το Τμήμα Μεταλλείων, το Τμήμα Περιβάλλοντος και Τμήμα Υδρογονανθράκων. Επίσης θα έχουν συναντήσεις με τις Εταιρείες Υδρογονανθράκων, με το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας, διαφόρους φορείς και σύνολα, βουλευτές της Λάρνακας, εκπροσώπους κομμάτων, Επαγγελματικών Συνδέσμων,Εκπαιδευτικών Οργανώσεων, διαφόρων άλλων Οργανώσεων και εκπροσώπους της Πλατφόρμας Larnaca React» .
Σκοπός των συναντήσεων «είναι να εκφραστούν οι απόψεις, οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί αναφορικά με τις χρήσεις του λιμανιού της Λάρνακας,ώστε να ληφθούν υπ’ όψη για την εκπόνηση της μελέτης».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «κύριος σκοπός της μελέτης είναι να εξετάσει τις συνέπειες για το Λιμάνι της Λάρνακας, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα και τον τεχνικό και οικονομικό αντίκτυπο στην πόλη από τη λειτουργία στο λιμάνι Λάρνακας του σταθμού εξυπηρέτησης των γεωτρήσεων στην ΑΟΖ, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι υπάρχει ειλημμένη απόφαση για μετατροπή του σε λιμάνι επιβατικό για κρουαζιέρες παράλληλα με εμπορικές δραστηριότητες».

Share this post