Δομικά υλικά από τον Πενταδάκτυλο…

OIKODOMIKA-YLIKA

Δομικά υλικά από τον Πενταδάκτυλο…

Αυστηρότεροι έλεγχοι χωρίς εξαιρέσεις τώρα!

OIKODOMIKA-YLIKA

 

Στην Κύπρο έχουμε ένα θέμα για το οποίο θα πρέπει να αποφασίσουμε τον τρόπο χειρισμού του. Αυτό αφορά τον τρόπο εφαρμογής από τη δημοκρατία του Κανονισμού 866/2004 της Πράσινης Γραμμής ο οποίος ρυθμίζει τη διακίνηση εμπορευμάτων.

Τα οικοδομικά υλικά που εισέρχονται από τα κατεχόμενα δεν εξαιρούνται από την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανονισμών. Θα πρέπει επομένως να εξετάσουμε κατά πόσο υπάρχουν τα απαραίτητα εργαστήρια και γνώσεις για την σήμανση των υλικών στα κατεχόμενα, ή αν αυτά πιστοποιούνται από εργαστήρια στο εξωτερικό. Όπως όμως με τα κυπριακά αλλά και τα νόμιμα εισαγόμενα προϊόντα, θα πρέπει να γίνονται και εδώ αυστηροί έλεγχοι χωρίς εξαιρέσεις.

Δε γίνεται να βλέπουμε τόσα χρόνια τον Πενταδάκτυλο να καταστρέφεται από τα πολλά λατομεία που παράγουν υλικά που αγοράζουμε και εμείς, και απλά να μένουμε στις δηλώσεις χωρίς έστω και μια απλή προσπάθεια!

[ΒΟΛΕΣ] Σημαδεύει ο Αετομάτης

 

Share this post