Ανεργία – Άμεση αλλαγή πολιτικών και κοινωνικών κατεστημένων

anerges

Ανεργία – Άμεση αλλαγή πολιτικών και κοινωνικών κατεστημένων

anerges

Του Κυριάκου Ανδρέου


Την ανιούσα έχει πλέον πάρει η ανεργία στην Κύπρο και δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πού θα φτάσει.  Στον απίστευτο αριθμό των 45.000, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, έχει φθάσει  το σύνολο των ανδρών, γυναικών και νέων που ψάχνουν  σήμερα για δουλειά στην Κύπρο. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας είναι μεγάλη στα άτομα που κατέχουν κάποιον μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, ενώ ταυτόχρονα αναμένεται να μείνουν για μεγαλύτερο διάστημα άνεργοι πριν βρουν εργασία. 

Πέρα από την οικονομική κρίση, το φαινόμενο αυτό οφείλεται κυρίως σε δύο άλλους λόγους, πληγές για τον τόπο μας, για τους οποίους πιστεύω πως θα συμφωνήσετε μαζί μου: Ο πρώτος είναι η αδυναμία του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος να προσαρμοστεί στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Δηλαδή, η προσφορά πτυχιούχων δεν ανταποκρίνεται στη ζήτηση της αγοράς με αποτέλεσμα η ανεργία να αυξάνεται. Βασική λειτουργία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι η ώθηση μαθητών και φοιτητών να επιλέξουν επαγγέλματα με σκοπό να στελεχώσουν τον δημόσιο τομέα, όπως δασκάλους, υπάλληλους τραπεζών, δημόσιας διοίκησης κτλ. ενώ την ίδια στιγμή ο δημόσιος τομέας συρρικνώνεται, προσπαθώντας να μειώσει τους υπαλλήλους του και προσλαμβάνοντας λιγότερους από αυτούς που συνταξιοδοτούνται.

Ο δεύτερος λόγος είναι η επίμονη τάση των Κυπρίων να επιλέγουν τις σπουδές τους σύμφωνα με την κοινωνική θέση που θα αποκτήσουν μετέπειτα και όχι σύμφωνα με τις προοπτικές απασχόλησης. Έτσι, οι περισσότεροι αποφασίζουν να φοιτήσουν στη νομική ή στην ιατρική καθώς τέτοιου είδους σπουδές θεωρούνται ότι έχουν κύρος. Στο φαινόμενο αυτό συνεισφέρει και το γεγονός ότι οι προσδοκίες για το μελλοντικό εισόδημα είναι υψηλές. Αυτό συμβαίνει ακόμα κι αν πρέπει να πάνε στο εξωτερικό προκειμένου να σπουδάσουν με πολύ μεγάλο κόστος.

Καθίσταται σαφές ότι το πρόβλημα της ανεργίας στην Κύπρο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε θεσμικούς παράγοντες και στην νοοτροπία των Κυπρίων και επομένως η καταπολέμησή του απαιτεί την άμεση αλλαγή πολιτικών και κοινωνικών κατεστημένων σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, όπως η προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων που θα συνεισφέρουν στην ανάκαμψη της κυπριακής αγοράς.

______________________________________________________________________

 

Αναμένουμε τα μηνύματα

Χαιρετίζουμε την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μέτρα κατά της ανεγίας. Αξίζει να διευκρινιστεί όμως ότι για την ώρα σε θεωρητικό επίπεδο τα μέτρα μοίαζουν ορθά. Αναμένουμε τα μηνύματα από την εφαρμογή τους, καθώς και από την τήρηση των διαδικασιών που θα καταστήσουν τα μέτρα εφαρμόσιμα.

Share this post