Ακόμα περιμένουμε

Ακόμα περιμένουμε

Το Φεβρουάριο του 2012 ξεκίνησαν τα έργα στην Πλατεία Ελευθερίας, που υπολογιζόταν ότι θα είχαν διά;ρκεια περίπου 12 μήνες. Από τότε ανάμεσα σε άλλα έγιναν 2 Ολυμπιάδες, 1 Μουντιάλ, 2 EURO, 2 Χειμερινοί Ολυμπιακοί, ήβραμε νερό στον Άρη αλλά και φυσικό αέριο και ακόμα περιμένουμε να τελειώσει η πλατεία. Ίσως αν περάσει άλλη μια Ολυμπιάδα, 1 μουντιάλ…..

Share this post