Έχουμε και μια φάλαινα φυσητήρα

Έχουμε και μια φάλαινα φυσητήρα

Μια φάλαινα φυσητήρας, που ανήκει στην κατηγορία των θηλαστικών «κήτη» και η οποία φθάνει μέχρι και τα 18 μέτρα μήκος, εντοπίσθηκε στα θαλάσσια περιοχή της Κύπρου. Και στα ανοικτά της Κύπρου δεν έφθασε τυχαία, αφού δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται. Σύμφωνα με τη διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Μαρίνα Αργυρού, υπήρχαν πληροφορίες και καταγραφές από ψαράδες ότι είχαν δει παλαιότερα φάλαινα φυσητήρα στην Κυπριακή ΑΟΖ, πριν από δύο περίπου χρόνια. Αυτή, όμως, είναι η πρώτη επίσημη καταγραφή που γίνεται από τους λειτουργούς του τμήματος Αλιείας, οι οποίοι κατάφεραν να την δουν να κολυμπά στα ανοικτά της Κύπρου.  Και πρόκειται, όπως εξήγησε η κ. Αργυρού, για αρχικά ευρήματα. Στη συνέχεια πρόκειται να αναλυθούν από τον υπεύθυνο της έρευνας, το λειτουργό του τμήματος Αλιείας Σάββα Μιχαηλίδη, και τα ακουστικά στοιχεία και τότε ίσως να υπάρξουν νέα επιπρόσθετα στοιχεία.

 

Και δελφίνια

 

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης που θα ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Αύγουστο, έχουν εντοπιστεί 5 είδη κητώδη, φάλαινες και δελφίνια, τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί οπτικά στα θαλάσσια ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια του ερευνητικού μέρους της ακουστικής και οπτικής επιστημονικής έρευνας για κητώδη που διενήργησε το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με το Τμήμα Αλιείας, τα είδη που έχουν επιβεβαιωθεί οπτικά στην εν λόγω έρευνα είναι η φάλαινα φυσητήρας (Physeter macrocephalus, το ζωνοδέλφινο (Stenella coeruleoalba), το σταχτοδέλφινο (Grampus griseus), το στενόρυγχο δελφίνι (Steno bredanensis) και το ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus».)
Κύριος στόχος της έρευνας είναι η συλλογή πληροφοριών για κητώδη  που συναντώνται στα θαλάσσια ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας και επιπλέον εντοπισμό του είδους φάλαινας φυσητήρα (Physeter macrocephalus), ιδιαίτερα για το μέγεθος των πληθυσμών όλων των ειδών και την εκτίμηση της γεωγραφικής διανομής τους, την αναγνώριση κρίσιμων περιοχών και οικοτόπων και αναγνώριση των κύριων απειλών και πιέσεων σε αυτά.
Επιπρόσθετα το έργο έχει στόχο την διεξαγωγή οπτικής και ακουστικής έρευνας στα θαλάσσια ύδατα της Κύπρου, με οπτική παρακολούθηση και καταγραφές ήχων μέσης συχνότητας σε συγκεκριμένες περιοχές για την εκτίμηση της διανομής και αφθονίας των κητωδών και επιπλέον, καταγραφή ήχων υψηλότερης συχνότητας με σκοπό τον εντοπισμό Ζιφιού (Ziphius cavirostris), φάλαινα με όψη δελφινιού (ραμφοφάλαινας).
Στο σύνολο του έργου διάρκειας ενός έτους έγιναν τρεις ερευνητικές δραστηριότητες (Αύγουστος 2016, Οκτώβριος 2016 και Μάιος 2017) έτσι ώστε να καλύψει την εποχικότητα ενός έτους ενώ οι έρευνες επεκτάθηκαν σε μια περιοχή δυτικά και νότια της Κύπρου μέχρι τα πενήντα ναυτικά μίλια.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση «είναι η πρώτη έρευνα που έγινε εξ’ ολοκλήρου από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Τα ευρήματα της έρευνας αυτής θα δημοσιοποιηθούν και αναμένεται να βοηθήσουν την επιστημονική κοινότητα για συμπλήρωση των κενών γνώσης που υπάρχουν για τα κητώδη, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, ενισχύοντας έτσι τις προσπάθειες που γίνονται για την προστασία και διατήρηση των ειδών αυτών.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με κατάλληλο σκάφος στη θάλασσα, ώστε να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, με χωρητικότητα μέχρι και 10 ατόμων, όπου συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες και άλλο προσωπικό.
Το όλο έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020 κατά  εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και από εθνικούς πόρους κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

Share this post